Magistrat będzie prowadził konsultacje z elblążanami

Urząd Miejski jest partnerem projektowym Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Podczas konferencji prasowej wiceprezydent Marek Pruszak oraz prezes ESWiP Arkadiusz Jachimowicz poinformowali o podpisaniu umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Elbląg konsultuje”.- Projekt wpisuje się w program pracy samorządu i realizację niezbędnych zadań oraz stwarza możliwość wprowadzenia nowoczesnych metod konsultacji – powiedział wiceprezydent  Marek Pruszak. Zapewnia mieszkańcom możliwość udziału i współdecydowania w sprawach ważnych w mieście i stanowi kolejną formę partycypacji społecznej, którą chcemy rozwijać. Kontynuujemy  realizacje w ramach Budżetu Obywatelskiego, funkcjonować będzie Konwent Seniorów czyli zespół radnych, który omawiać będzie z prezydentem istotne sprawy dla miasta. Co roku realizowany jest także samorządowy konkurs 8 wspaniałych oraz wolontariat, który także chcielibyśmy wspierać i pomagać w rozwoju – dodaje Marek Pruszak.

Projekt  „Elbląg konsultuje” realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dofinansowanie na jego realizację w kwocie 244 530,60 zł zdobył ESWIP, ale jak podkreśla jego prezes cały zakres działania w ramach projektu zorientowany jest na miasto i mieszkańców.

- Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie procesu konsultacji społecznych, a realizacja zaplanowana jest do czerwca 2015 r. – informował Arkadiusz Jachimowicz, który w tym projekcie pełni funkcję moderatora zespołu ds. konsultacji społecznych.

W pierwszym etapie projektu grupa pracowników Urzędu Miejskiego oraz przedstawicieli sektora pozarządowego uczestniczyć będzie w cyklu szkoleń dot. nowoczesnych i skutecznych metod konsultacji społecznych. Potem nastąpi okres wdrażania i ewaluacji  konsultacji. Projekt zakłada organizację sześciu procesów konsultacji społecznych, trzy z mieszkańcami oraz trzy z organizacjami pozarządowymi,

- Powołany zostanie zespół, który opracuje regulamin prowadzenia konsultacji społecznych, a później będziemy chcieli zaproponować Radzie Miasta przyjęcie uchwały dotyczącej prowadzenie konsultacji społecznej. – informował Arkadiusz Jachimowicz. Projekt zakłada również promocję i upowszechnianie konsultacji wśród mieszkańców poprzez szereg działań zachęcających mieszkańców do partycypacji – dodaje prezes ESWiP.

- Liczę na udział w projekcie nie tylko mieszkańców ale także radnych, którzy zostaną zaproszeni do szerszego zaangażowania się realizację projektu – zakończył wiceprezydent.