Prace modernizacyjne lądowiska

Od dnia 02 września rozpoczynają się prace modernizacyjne lądowiska przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Królewieckiej. Prace te potrwają do końca bieżącego roku.

Na czas remontu jako lądowisko zastępcze na potrzeby wszystkich placówek medycznych działających w Elblągu został wyznaczony stadion boczny MOSiR przy ul. Agrykola 8, zaakceptowany przez SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie.

W związku z tym zostały opracowane stosowne procedury dotyczące bezpieczeństwa lądowań i startów przy udziale odpowiednich służb miasta: PSP, Policji, SM i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Lądowisko to będzie przyjmować śmigłowce LPR tylko w porze dziennej przy odpowiedniej widoczności. W skali jednego miesiąca należy się spodziewać ok. 12 – 15 lądowań i startów z tego obiektu.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego zwraca się do wszystkich mieszkańców miasta z apelem o nieutrudnianie przejazdu służbom zabezpieczającym lądowisko i karetkom ratownictwa medycznego do lądowiska, szczególnie w okolicach ulic Agrykola i Kościuszki. Dotyczy to kierowców, by w przypadku podchodzenia śmigłowca do lądowania nie zatrzymywali się i nie tamowali ruchu pojazdom ratowniczym. Również uprasza się wszystkich korzystających z tego terenu o dostosowanie się do poleceń służb zabezpieczających lądowisko. Na wyraźne polecenie ze strony tych służb należy natychmiast przerwać zajęcia i opuścić teren płyty bocznej stadionu poza ogrodzenie tego obiektu.