Trzech komendantów i prezydent

z policją
Jerzy Wilk Prezydent Elbląga spotkał się dziś kolejno z Komendantami Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej. Cel wszystkich spotkań ten sam  – bezpieczeństwo mieszkańców Elbląga, przedstawienie pomysłów na współpracę, konsultacje w sprawie reorganizacji w Straży Miejskiej.

Pierwsze spotkanie Prezydenta z przedstawicielami służb mundurowych było również okazją do zbierania opinii na temat funkcjonowania poszczególnych jednostek i ukazania bieżącej sytuacji w  elbląskiej Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.

Zarówno przedstawiciele służb mundurowych, jak i Prezydent zadeklarowali potrzebę dalszych, cyklicznych już spotkań dotyczących bezpieczeństwa miasta.

 

ze strażą pożarną
ze strażą miejską