Drugi wiceprezydent powołany

Janusz Hajdukowski
Janusz Hajdukowski został powołany dziś na drugiego wiceprezydenta Elbląga, tym samym uzupełnił skład, który będzie zarządzał miastem. Hajdukowski zajmie się przede wszystkim sprawami gospodarczymi i komunalnymi.

Dzisiejszą konferencja prasowa w Urzędzie Miejskim rozpoczęła się właśnie od wręczenia przez Jerzego Wilka powołania nowemu wiceprezydentowi. Janusz Hajdukowski przedstawił również swoją pisemną rezygnację z funkcji prezesa Zarządu Budynków Mieszkalnych, w której dotychczas pracował.

- Od 20 lat zajmuję się gospodarką komunalną, będę prowadził prace nad programem mieszkaniowym, który należy dostosować do sytuacji w mieście. Chcę dokładnie poznać stan finansów w ZBK i wywiązać się z 25% obniżki czynszów zapowiadanej w naszym programie wyborczym. Będę się również zajmował miejskimi inwestycjami – mówił do dziennikarzy Hajdukowski

Wiceprezydent pozytywnie wypowiedział się na temat pomysłu powołania inżyniera miejskiego, który powinien koordynować inwestycje miejskich tak, aby nie były one dla  elblążan zbyt uciążliwe.

Na temat decyzji, które należy podjąć w najbliższym czasie mówił szerzej Prezydent Jerzy Wilk

Istotne decyzje to te, które podejmowane będą na najbliższej sesji. Chcemy postawić w stan likwidacji spółkę Aquapark, bo Miasto nie udźwignie tej inwestycji. Łatwo powołać spółkę, a jej likwidacja zajmuje już sporo czasu.  Na sesji stanie również dofinansowanie zabytku przy ulicy Fałata, zmiany w statucie Muzeum, uchwała w sprawie aglomeracji Elbląg, dzięki której oczyszczalnia elbląska będzie mogła odbierać także ścieki z sąsiednich gmin. Chcemy również wesprzeć realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego, które przekroczyły kwotę na ich wykonanie, ale mimo wszystko należy je dokończyć – wyliczał Prezydent Jerzy Wilk

Kolejnym pomysłem, któremu Prezydent chce się przyjrzeć jest rozbudowa infrastruktury wokół terenów inwestycyjnych na Terkawce. - Robimy dokumentację na Terkawkę, a w dalszym ciągu nie jest zagospodarowana Modrzewina. Będziemy musieli odłożyć tę inwestycję, by spiąć bieżący budżet – mówił Prezydent

Prezydent zadeklarował również, że chce prowadzić rozmowy w ramach Elbląskiego Stolika Konsultacji, który ma być miejscem rzeczywistej rozmowy z mieszkańcami, miejscem wspólnego wypracowywania pomysłów na miasto.

Stadion
Oferty złożone na budowę stadionu podlegają w tej chwili ocenie. Najdroższa z nich była oferta warszawskiej firmy, najtańszą złożyła elbląska firma Mytych. – Nie składałem deklaracji dotyczących budowy stadionu, ale musimy przejrzeć budżet, zastanowić się z czego można w tym projekcie zrezygnować, czy można uzyskać dodatkowe dofinansowanie. Na pewno nie będziemy zadłużać miasta pow. 60%, by dać satysfakcję kibicom. Decyzja o budowie stadionu powinna zapaść jeszcze przed końcem sezonu budowlanego – mówił Jerzy Wilk

Sprawy różne i reorganizacje
- Prezydent zadeklarował, że reorganizacja Urzędu powinna potrwać do końca sierpnia.

- W odniesieniu do nowej perspektywy unijnej 2014-2020 Prezydent potwierdził, że przygotowywane są już nowe projekty, jednak w tej krótkiej kadencji należy przede wszystkim zakończyć te już rozpoczęte.

- W oświacie, która stanowi 1/3 miejskiego budżetu nie powinno dochodzić do likwidacji szkół, powinno się je raczej łączyć. Podobnie sytuacja wygląda z pomocą społeczną w Elblągu, której zdaniem Prezydenta nie powinno się ograniczać, ograniczenia powinny się wiązać raczej z administracją obsługującą pomoc społeczną.

- W sprawie planów likwidacji Straży Miejskiej Prezydent już w tym tygodniu rozpoczyna konsultacje. Na początek planuje spotkania ze służbami mundurowymi, w tym z komendantem Straży Miejskiej.

- Z powodu wysokiej ceny unieważniony został przetarg na przewoźników, którzy będą wozić elblążan po 2014 roku. Przed Miastem nowe postępowanie w tej sprawie.

- Prezydent zapowiedział również ogłoszenie konkursu na Sekretarza Miasta.


Informacja o Januszu Hajdukowskim wiceprezydencie Elbląga

Janusz Hajdukowski, lat 58. Urodzony w Bartoszycach, żonaty, dwoje dorosłych dzieci. Wykształcenie wyższe magisterskie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Radny Rady Miejskiej czterech kadencji. Przewodniczący komisji rewizyjnej w kadencji 2006-2010. Z zawodu zarządca nieruchomości. W latach 1990-1993 – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Nad Jarem, w latach 1993-2001 – zastępca dyrektora ZBK, 2001-2013 – prezes Zarządu ZBM.

Członek zarządu okręgowego i miejskiego Prawa i Sprawiedliwości.