"Śmieciowe" dylematy

Przez ostatnie miesiące składaliśmy deklaracje w sprawie nowych zasad gospodarowania i segregacji śmieci, często sytuacja opisana w deklaracji mogła ulec zmianie, popełniliśmy w niej błąd lub po prostu zmieniliśmy zdanie, np. w sprawie segregacji śmieci. Należy pamiętać, że zawsze można wprowadzić korektę do deklaracji.


Wystarczy ją na nowo pobrać, wypełnić, zaznaczyć powód składania nowej deklaracji i złożyć ją  w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Taką deklarację składamy do Urzędu Miejskiego w Elblągu do Departamentu Dochodów Budżetowych w pok. 112. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Wszelkie inne wątpliwości bądź niejasności można wyjaśnić dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii 800 889 787.