Kilka przydatnych informacji dotyczących ustawy "śmieciowej"

Przedstawiamy kilka przydatnych informacji dotyczących ustawy "śmieciowej", która weszła w życie wczoraj.


Jak zaoszczędzić przy gromadzeniu odpadów?
Od wczoraj obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Hasło kampanii informacyjnej – segreguj śmieci to się opłaci - którą prowadzimy od ponad pół roku także ulega zmianie. Dziś segregowanie już się opłaca.
W minionych miesiącach zarządcy nieruchomości oraz właściciele domków zgłaszali deklarację do nowego systemu wywozu odpadów określając jednocześnie czy będą segregować swoje odpady. Zgodnie z ustawą oddzielać powinniśmy szkło, papier i tworzywa sztuczne. Dzięki temu mniej będziemy płacić za wywóz naszych odpadów. Przypomnijmy, że różnica pomiędzy segregowanymi odpadami, a tymi niesegregowanymi wynosi miesięcznie  4 zł za osobę.
System wydaje się prosty, jednak co rusz pojawiają się pytania. Czy karton po mleku to papier czy tworzywo sztuczne? Kiedy nie wolno wrzucać papieru do pojemnika na makulaturę? Jakie szkło może znaleźć się w pojemniku do tego przeznaczonym?

Co można wrzucać do kolorowych  pojemników?

Pojemnik niebieski (papier i makulatura)
Wrzucamy:
• prospekty, kartony;
• gazety, torebki papierowe (czyste);
• magazyny, katalogi, stare zeszyty;
• tektura falista, pudełka.

Nie wrzucamy:
• zdjęć, papieru pokrytego przeźroczystą folią i papieru woskowego;
• tłusty i /lub mokry papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu);
• papierowych naczyń jednorazowych;
• odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy jednorazowe).

Pojemnik zielony (opakowania ze szkła)
Wrzucamy:
• słoiki i słoje po przetworach, butelki szklane;
• butelki po sokach i napojach;
• słoiczki i butelki po kosmetykach.

Nie wrzucamy:
• lustra, szyby okienne i samochodowe, szkło zbrojone;
• szkło gospodarcze (szklanki, kieliszki, miski, talerze);
• naczynia żaroodporne, żarówki i świetlówki, wyroby z porcelany i fajansu,
• doniczki, znicze, szklane opakowania po lekarstwach;

Pojemnik żółty (opakowania z tworzywa sztucznego lub metalu oraz pozostałe wielomateriałowe odpady opakowaniowe)
Wrzucamy:
• kartony po płynnej żywności, metalowe puszki po napojach;
• plastikowe butelki, plastikowe pojemniki po jogurtach, kefirach itp.;
• doniczki plastikowe, wszelkie folie;
• woreczki, reklamówki;
• pojemniki po chemii gospodarczej i kosmetykach.

Nie wrzucamy:
• pojemników po olejach i smarach;
• plastikowych okładek do książek i zeszytów.

W ramach ponoszonej opłaty, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych systemem, będą odbierane, selektywnie zebrane (w workach lub pojemnikach), odpady zielone ulegające biodegradacji, np.: skoszona trawa, gałęzie itp.

Czym są odpady niebezpieczne?

Odpady niebezpieczne posiadają określone cechy, tj. toksyczność, łatwopalność, korozyjność, wybuchowość, aktywność chemiczną (zdolność do reakcji chemicznych pomiędzy odpadami a środowiskiem). Eliminacja zagrożeń stworzonych przez te odpady polega na ich wysegregowaniu w miejscu powstawania (domy, mieszkania) a następnie przekazania ich do odpowiednich punktów. (Punkty Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych – PGON). Przyjmowanie odpadów od indywidualnych mieszkańców do PGON jest bezpłatne.
Poszczególne rodzaje odpadów należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, najlepiej w opakowaniach jednostkowych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być oddawany w całości. Sprzęt zdekompletowany nie może być przekazany do recyklingu!
Jakie są odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych?
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, np.: żelazka, telefony, telewizory, komputery, kalkulatory, radioodbiorniki, itp. Baterie i akumulatory, świetlówki, termometry i inne odpady zawierające rtęć, resztki farb i rozpuszczalników, zużyte oleje, filtry olejowe, zaolejone szmaty i ścierki, pestycydy.
Gdzie oddawać przeterminowane leki?
Przeterminowane leki oraz opakowania po lekach mieszkańcy rejonu mogą zostawić w większości aptek na terenie Elbląga oraz w niektórych elbląskich przychodniach.
Gdzie można zostawiać zużyte baterie?
Pojemniki na zużyte baterie znajdują się w większości placówek oświatowych w Elblągu oraz w gminach należących do rejonu (Milejewo, Tolkmicko, Gronowo Elbląskie, Markusy, Elbląg). Dodatkowo baterie można zostawić w wybranych punktach handlowo-usługowych oraz marketach.

Gdzie znajdują się Punkty Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych?

w Elblągu:
•    Stacja Paliw LOTOS, ul. Teatralna 1
•    Stacja Paliw SHELL, ul. Płk. Dąbka 132
•    Stacja Paliw Ciach P.W., ul. Warszawska 124
•    Centrum Handlowe E. Leclerc, ul. Żeromskiego 2
•    Spółdzielnia Mieszkaniowa Zakrzewo, ul. Robotnicza 246
•    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka”, ul. Gwiezdna 26/27
•    Spółdzielnia Mieszkaniowa Zrzeszeni, ul. Chełmońskiego 8
•    Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Szańcowa 1
•    Zakład Utylizacji Odpadów, ul. Mazurska 42
W sąsiednich gminach:
•    Nowakowo (przy Orliku)
•    Gronowo Górne (przy Orliku)
•    Gronowo Elbląskie, ul. Łączności 3 (przy Urzędzie Gminy)
•    Milejewo, ul. Elbląska 24 (przy OSP)
•    Tolkmicko, ul. Sportowa 1 (teren bazy MPO)
•    Markusy 67/1 (teren Gminnego Zakładu Komunalnego)

Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Nie da się również ukryć, że segregując śmieci zaoszczędzimy nasze pieniądze.