Warmińsko-Mazurskie i Pomorskie – synergia działań

elb-gd
Wspólne projekty i bliska współpraca dwóch województw, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, były tematem dzisiejszej konferencji w Ratuszu Staromiejskim. Z racji bliskości Elbląga i Gdańska współpraca obu tych miast i pobliskich regionów wydaje się czymś oczywistym, teraz przybrała dodatkowo formę listu intencyjnego. Podpisali go marszałkowie województw warmińsko-mazurskiego Jacek Protas i pomorskiego Mieczysław Struk.

W Ratuszu pojawili się również Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i posłanka Elżbieta Gelert, którzy patronują współpracy obu miast. Natomiast Sławomir Nowak minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej przedstawił plany połączeń komunikacyjnych obu regionów. Gospodarzem spotkania był Marek Bojarski pełniący funkcję Prezydenta Elbląga.

Powiedzieli:

Jacek Protaswspółpraca sąsiedzka, regionalna jest czymś potrzebnym. Mamy obowiązek podejmowania wspólnych działań na styku dwóch województw. Nasze regionu łączy przede wszystkim Zalew Wiślany i Żuławy Wiślane.

Marszałek wskazał na projekty realizowane do tej pory wspólnie w dwóch województwach
- Program przeciwpowodziowego zabezpieczenia Żuław - 600 mln zł na infrastrukturę techniczną i przeciwpowodziową, kilkanaście inwestycji na terenie Żuław Wiślanych
- Pętla Żuławska - budowa marin i portów, 83 mln zł, dzięki którym powstał jeden z najlepszych programów rozwoju turystyki wodnej w Polsce,
- Rewitalizacja drogi wodnej E-70.

Mieczysław Strukna obszarze, który jest naszym wspólnym celem  współpracę należy zacieśnić najmocniej jak to możliwe. Szukać będziemy praktycznych sposobów na  zrealizowanie wielu przedsięwzięć związanych z Zalewem Wiślanym i deltą Wisły. Będziemy kontynuować realizację projektów przeciwpowodziowych – Żuław gdańskich, Żuław elbląskich i Żuław wielkich. To zapewnieni mieszkańcom tych terenów bezpieczeństwo. Chcemy wykorzystać również potencjał turystyczny Pętli Żuław. Przed nami dalszy rozwój infrastruktury wodnej - chociażby port we Fromborku, solidna przystań w Suchaczu, nowe przystanie w Gniewie i Kwidzynie, budowa podejść do już istniejących portów. Mieszkańcy Elbląga związani są z Trójmiastem, a pomiędzy tymi ośrodkami potrzebna jest sprawna komunikacja. Dążyć będziemy do zorganizowania kolei, która będzie obsługiwać oba województwa. Chcemy też przygotować wspólny projekt kulturalny ukazujący zabytki kultury technicznej Żuław.

Sławomir Nowakz Gdańska do Elbląga jest zawsze blisko, a dystans ten skróci się jeszcze po wybudowaniu drogi ekspresowej łączącej oba miasta. W pierwszej połowie przyszłego roku przystępujemy do przetargu na budowę tej drogi i dalszych jej odcinków w kierunku Warszawy. Chcemy, aby z Gdańska do Warszawy przez Elbląg można było komfortowo i bezpiecznie dojechać do 2018 roku. Dzięki budowie S7 i nowych dróg w województwie warmińsko-mazurskim realnych kształtów nabierać będzie idea nowego trójmiasta: Gdańsk-Elbląg-Olsztyn. Nowe trójmiasto powinno być spięte dystansem nie dłuższym niż 1,5 godziny drogi.

elb-gd