Ćwierć wieku temu do szpitala woj. przyjęto pierwszych pacjentów...

25 lat temu, 29 czerwca 1988 r., do nowo wybudowanego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu przyjęci zostali pierwsi pacjenci. Dwa tygodnie później wykonano tam także pierwszy zabieg operacyjny - było to usunięcie w trybie pilnym wyrostka robaczkowego. O czym przypominamy z okazji obchodzonego w bieżącym roku jubileuszu ćwierćwiecza największego szpitala w Elblągu. Zachęcamy do przeczytania tekstu Anny Kowalskiej.

W szpitalu wojewódzkim do dziś pracują osoby, które pamiętają ów historyczny moment. Jak podają pierwsze zapiski z zaledwie dwa dni wcześniej uruchomionej Izby Przyjęć, pierwszych pacjentów przyjęto do „nowego’’ szpitala dokładnie 29 czerwca 1988 r. o godz.14.30. Trafili oni do Oddziału Neurologicznego.

- Świetnie pamiętam tę datę – wspomina Kazimiera Subocz, do dziś nadzorująca pracę pielęgniarek na neurologii - To był także dzień imienin ówczesnego Lekarza Wojewódzkiego Pawła Gaydy, bardzo zaangażowanego w organizację pracy szpitala. Wszystkim bardzo zależało, aby oba wydarzenia odbyły się tego samego dnia.

Inaugurację działalności szpitala i swoich pierwszych pacjentów pamięta też ówczesna ordynator Oddziału Neurologicznego Jadwiga Konarzewska – Kruszewska.

- To było dla nas ogromne wydarzenie – wspomina lekarka do dziś dyżurująca na neurologii – W Elblągu bardzo brakowało wówczas ogólnie dostępnego oddziału neurologicznego ( neurologia w szpitalu wojskowym przyjmowała wyłącznie pacjentów „branżowych”- przyp. red). - Dla chorych była to wiec wielka szansa, dla nas, lekarzy, wielka zawodowa satysfakcja. Tym bardziej, że już kilka miesięcy później (w listopadzie 1988 r.) otwarto w szpitalu także neurochirurgię. Do dziś wspominam nieocenioną współpracę z pierwszym ordynatorem tego oddziału śp. dr. n. med. Stefanem Kopczyńskim. To była wybitna osobowość. Pamiętam nasze wspólne starania o pozyskanie dla szpitala specjalistycznego sprzętu, zwieńczone zakupem m.in. pierwszego tomografu komputerowego czy aparatu USG.

Moment przyjęcia do szpitala pierwszych pacjentów pamięta też Ewa Wiaderkowicz (wówczas, Rosiak), pierwsza oddziałowa Izby Przyjęć.

- W Izbie Przyjęć były na początek – łącznie ze mną – tylko trzy pielęgniarki. A przecież musiałyśmy być na stanowisku przez całą dobę. – wspomina pani Ewa - Pamiętam, jak pod szpital podjeżdżała karetka za karetką, a my wciąż miałyśmy pełne ręce pracy. Pamiętam też, zaraz pierwszego dnia, jak bardzo przykrym dla nas wszystkich wydarzeniem był zgon jednego z pacjentów na neurologii.

Tylko w pierwszym półroczu działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego (między 29 czerwca a 31 grudnia 1988 r.) uruchomiono łącznie 15 oddziałów, do których przyjęto blisko 8 tysięcy pacjentów. W tym samym czasie na Bloku Operacyjnym wykonano 2,5 tys. zabiegów operacyjnych.

25 lat później


Wojewódzki Szpital Zespolony jest nadal największym szpitalem w Elblągu a także największą placówką ochrony zdrowia spośród wszystkich podległych Marszałkowi Warmii i Mazur. Przez ćwierć wieku w szpitalnych oddziałach hospitalizowano ponad 622 tys. pacjentów i wykonano blisko 200 tys. operacji, w tym prawie 25 tys. operacji onkologicznych. Szpital stał się też największym zakładem pracy w Elblągu. Obecnie zatrudnia ponad 1.400 osób, w tym 299 lekarzy i 589 pielęgniarek.


Anna Kowalska, Wojewódzki Szpitala Zespolony w Elblągu