ZKM dementuje

W związku z opublikowaniem na łamach portalu informacyjnego Elblag24.pl nieprawdziwych informacji dotyczących przetargu na „Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących”, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z o.o. informuje, że procedura przetargowa jest nadal w toku.

 

18 czerwca br. miało miejsce jawne otwarcie ofert, jednak nie jest to zakończeniem procedury przetargowej. Z chwilą zakończenia procedury, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umieści stosowną informację o rozstrzygnięciu przetargu między innymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Zamawiającego www.zkm.elblag.pl oraz poinformuje o tym wszystkich oferentów.