Bezpieczny Elbląg - bezpieczne tablice

tablica przy ul. Kościuszki
Na terenie miasta, w miejscach użyteczności publicznej, montowane są tablice z wykazem numerów alarmowych. Do tej pory zamontowano ich już 33.

Tablice mają związek z programem ,,Bezpieczny Elbląg - współdziałanie i aktywizacja społeczna'' przyjętym w 2012 roku przez Radę Miejską.

105 dużych tablic (wym. 140x70 cm)  i 1200 małych formatu A4 zostało wykonanych przez i na koszt fimy ubezpieczeniowej ERGO Hestia na mocy umowy barterowej W zamian Miasto zobowiązało się do trzyletniego eksponowania tablic i tabliczek na terenach pozostających jej własnością. Tabliczki A4 trafiły do ZBK i zostaną umieszczone na klatkach schodowych budynków pozostających w jego zarządzie, natomiast tablice duże staną na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Budynków Komunalnych i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

tablica przy ul. Kościuszki
teren przy parku traugutta
teren przy parku traugutta