Nowe ceny biletów od 1 lipca

zkm
Zarząd Komunikacji Miejskiej informuje o nowym cenniku biletów i wyjaśnia przyczyny podwyżek.

 

ZOBACZ NOWY CENNIK

ZOBACZ PORÓWNANIE CEN BILETÓW W MIASTACH

Przyczyny zmian
Decyzję w tej kwestii podjęła Rada Miejska kierując się obiektywnymi uwarunkowaniami. ZKM w Elblągu jest jedynie wykonawcą decyzji władz miasta. Główna przyczyna podjęcia tej trudnej dla wszystkich decyzji, to wzrost średniego poziomu cen paliw o ok. 30 % w ciągu dwóch ostatnich lat. Ceny biletów komunikacji miejskiej w Elblągu (zwłaszcza jednorazowych)  w ciągu ostatnich lat pozostawały jednymi z najniższych w całym kraju. Dodatkowo, ceny biletów okresowych nie były zmieniane praktycznie od 2003 r.

Wiele miast na przełomie roku 2012 i 2013 ceny biletów podniosło.

Po lipcowej zmianie cen, w Elblągu ceny biletów jednorazowych będą na średnim poziomie w porównaniu do reszty kraju. Biorąc pod uwagę koszt przejazdu na podstawie Elbląskiej Karty Miejskiej i elektronicznej portmonetki (2,60 zł – przejazd normalny do dwóch przystanków, 2,80 zł przejazd normalny powyżej dwóch przystanków) ceny te nadal będą jednymi z najniższych w Polsce.

Warto dodać, że remonty torowisk zbliżają się ku końcowi – najpóźniej od 1 września elbląskie tramwaje będą kursowały pomiędzy pętlami Ogólna i Marymoncka, a pętlami Druska i Saperów. Do końca roku w Elblągu pojawią się również dwa w pełni zmodernizowane zakupione w Augsburgu.  Natomiast nowy rok przyniesie sporą poprawę w zakresie standardu komunikacji autobusowej. Mowa tu o nowych umowach z przewoźnikami, w których ZKM w Elblągu podniósł poprzeczkę m.in. w zakresie wieku autobusów – będą to pojazdy nowsze oraz lepiej wyposażone – posiadające m.in. monitoring wizyjny.

Za przewóz psa (na smyczy i w kagańcu) należy wnieść opłatę w wysokości ceny biletu jednorazowego normalnego, zgodnie z cennikiem obowiązującym w danej strefie. Przy płatności EKM uwzględnia się promocje. Opłacie nie podlegają psy będące przewodnikiem osoby niewidomej oraz małe zwierzęta trzymane na rękach.

Dopłaty do papierowych biletów jednorazowych
W ostatnich dniach czerwca, a także w pierwszych dniach lipca 2013 w punktach sprzedaży biletów jednorazowych powinny być dostępne dopłaty do papierowych biletów jednorazowych w nominałach:

STREFA MIEJSKA
0,60 zł – dopłata do biletu jednorazowego, normalnego  w strefie miejskiej
0,30 zł - dopłata do biletu jednorazowego, ulgowego  w strefie miejskiej

Ze względu na całkowite wycofanie z cennika biletów pięcioprzejazdowych, dla tego rodzaju biletów nie zostały przewidziane dopłaty.

STREFA PODMIEJSKA
Od 1 lipca 2013 bilety ujednolicony zostanie cennik dla wszystkich linii podmiejskich. Dopłaty do biletów podmiejskich będą obowiązywały w następujących nominałach:

0,60 zł - dopłata do biletu jednorazowego, normalnego w strefie podmiejskiej -  dawna strefa gminy Elbląg
0,30 zł - dopłata do biletu jednorazowego, ulgowego w strefie podmiejskiej - dawna strefa gminy Elbląg
0,20 zł - dopłata do biletu jednorazowego, normalnego w strefie podmiejskiej - dawna strefa gminy Milejewo
0,10 zł - dopłata do biletu jednorazowego, ulgowego w strefie podmiejskiej - dawna strefa gminy Milejewo


Od 1 lipca 2013 r. podstawowym biletem jednorazowym w strefie miejskiej dostępnym u kierowcy lub motorniczego będzie nowy bilet 1 – godzinny w cenie 3,40 zł (normalny) i 1,70 zł (ulgowy). Bilet ten będzie upoważniał do wielokrotnych przejazdów we wszystkich środkach komunikacji miejskiej, w ciągu 1 godziny od zakupu. Nie będzie obowiązywał jednak na linii nocnej.

Największą innowacją w cenniku będą rodzinne bilety weekendowe (ważne w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy), dostępne u prowadzących pojazdy w cenie 1,60 zł za 1 osobę bez względu na wiek. Z tego biletu będą mogli korzystać rodzice lub opiekunowie (maksymalnie 2 osoby) i dzieci (minimum jedno dziecko).

Nowością w cenniku będą również bilety grupowe (grupy powyżej 10 osób) – bilety będą dostępne u prowadzących pojazdy w cenie (b. normalny) 2,80 zł od każdej osoby.

Bilety jednodniowe będą nadal dostępne u kierowców i motorniczych (b. normalny – 13 zł).

UWAGA! Podczas zakupu biletu u kierowcy pasażer powinien sprawdzić datę, rodzaj (cena) oraz godzinę zakupu biletu. Przypominamy, że sprzedaż biletów w pojazdach może być prowadzona tylko za odliczoną kwotę i podczas postoju pojazdu na przystanku.


Elbląska Karta Miejska i moBILET - promocyjne bilety jednorazowe
Tak jak obecnie, użytkownicy Elbląskich Kart Miejskich będą mogli korzystać z niższych, promocyjnych cen na jednorazowe przejazdy. Warto zaznaczyć, że w porównaniu do obecnego cennika, opłata za tzw. przejazd przesiadkowy uległa obniżeniu z 0,80/0,40 zł (normalny/ulgowy) na odpowiednio 0,60/0,30 zł. Przypominamy że warunkiem skorzystania z promocji na przesiadkę jest przyłożenie EKM do kasownika bezpośrednio po wejściu do pojazdu i tuż przed jego opuszczeniem, zarówno w pierwszym jak i drugim pojeździe komunikacji miejskiej, a przesiadka powinna nastąpić w czasie do 20 minut od wyjścia z pierwszego pojazdu.

Użytkownicy aplikacji moBILET również mogą skorzystać z tańszych przejazdów jednorazowych. Dodatkowo dla tej grupy pasażerów dostępny jest również tańszy, niż u kierowcy/motorniczego bilet jednodniowy. Szczegółowe informacje na temat aplikacji moBILET można znaleźć na stronie www.mobilet.pl.

Bilety wieloprzejazdowe w miejsce biletów okresowych
Już od 20 czerwca 2013 do przedsprzedaży zostaną wprowadzone bilety wieloprzejazdowe – oczywiście będzie można je zakupić z datą ważności najwcześniej od 1 lipca. Tym samym, ze sprzedaży zostaną wycofane bilety miesięczne, ponieważ od 1 lipca m.in. te bilety zostaną zastąpione właśnie biletami wieloprzejazdowymi.

Natomiast bilety 10 i 30-dniowe będzie można zakupić do dnia 30 czerwca włącznie jeszcze na obecnych zasadach. Okres ważności tych biletów musi się jednak zaczynać najpóźniej w dniu 30 czerwca, a więc nie będzie możliwości zakupienia biletu np. 30-dniowego z datą ważności od 30 lipca.

Nowy cennik zakłada wprowadzenie całkowicie nowego rozwiązania, którym są wspomniane bilety wieloprzejazdowe. Dzięki różnym rodzajom tych biletów, każdy pasażer będzie mógł znaleźć i wybrać odpowiedni do swoich potrzeb bilet, i tak:
•    Bilety imienne 50 – przejazdowe, 30 –dniowe (b. normalny 85 zł/ ulgowy 42,50 zł) to bilety dla osób korzystających z przejazdów przez 5 dni w tygodniu, dwa razy dziennie. Kilka przejazdów pozostaje w zapasie.
•    Bilety imienne 200 – przejazdowe, 30 – dniowe (b. normalny 95 zł/ ulgowy 47,50 zł) pozwolą na średnio 6 przejazdów dziennie przez cały okres ważności biletu
•    Dla osób podróżujących więcej niż 6 razy dziennie, przygotowany został bilet imienny bez ograniczonej liczby przejazdów, ważny przez 30 dni (b. normalny 110zł/ ulgowy 55 zł).

Będzie można korzystać również z biletów na krótszy czas:
•    Bilet imienny 20 – przejazdowy, ważny przez 10 dni (b. normalny 30 zł/ ulgowy 15 zł) – bilet pozwoli na dwa przejazdy w ciągu każdego dnia ważności;
•    Bilet imienny 60 – przejazdowy, ważny przez 10 dni (b. normalny 36 zł/ ulgowy 18 zł) – a więc sześć przejazdów każdego dnia ważności.

Ponadto, w cenniku pasażerowie będą mogli znaleźć imienny bilet wieloprzejazdowy semestralny, wakacyjny i bilet na okaziciela

To o czym musimy pamiętać przy korzystaniu z biletów wieloprzejazdowych - przejazd na podstawie biletu wieloprzejazdowego wymaga jego każdorazowej rejestracji bezpośrednio po wejściu do pojazdu. Jeżeli nie dopełnimy tego czynności, bilet będzie po prostu nieważny, a kontroler biletów będzie miał obowiązek nałożyć opłatę dodatkową.

Stosownie do wybranego biletu, może mieć on ograniczoną liczbę przejazdów. Jego ważność jest więc uzależniona od okresu na jaki został wykupiony (np. 30 kolejnych dni) i liczby przejazdów którą bilet obejmuje. Bilety wieloprzejazdowe tracą ważność z chwilą wyczerpania dostępnej liczby przejazdów lub upływem terminu ważności, w zależności od tego co pierwsze nastąpi.

Wszelkie informacje związane z nowym cennikiem można uzyskać na stronie www.zkm.elblag.com.pl, pod numerami telefonów: 55 239 37 92 (Centrum Obsługi Klienta przy ul. Czerwonego Krzyża 2) i 55 235 55 00 (dyspozytor ruchu ZKM w Elblągu). Pytania można również przesyłać poprzez zakładkę „Zgłoś Problem” na stronie www.zkm.elblag.com.pl.

Informacje związane z cenami biletów na podstawie: Uchwały nr XIX/502/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 listopada 2012 w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących, z późniejszymi zmianami.