Konkurs na zagospodarowanie Wyspy Spichrzów

Dziś ruszył konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania Wyspy Spichrzów w Elblągu. Organizuje go Departament Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu.- Planujemy przywrócić Wyspie utracony ład przestrzenny oraz scalić ją z poddawanym retrowersji obszarem Starego Miasta – wyjaśnia Katarzyna Wiśniewska, dyrektor Departamentu Urbanistyki i Architektury. - Nabrzeża wschodnie i zachodnie rzeki Elbląg postrzegane są jako zapomniana przestrzeń publiczna, a miasto jako ”odwrócone od rzeki”. Przestrzeń Wyspy Spichrzów wymaga rewitalizacji oraz szeroko pojętego przystosowania do współczesnych potrzeb, co poprzez atrakcyjne zagospodarowanie Wyspy Spichrzów zachęciłoby mieszkańców i turystów do spędzania tam czasu.

Głównym celem konkursu jest przeprowadzenie możliwie szerokiej konfrontacji pomysłów dotyczących wizji zagospodarowania Wyspy Spichrzów i oczywiście wyłonienie najlepszego rozwiązania programowego i przestrzennego. Pozwoli ono wykreować współczesną, atrakcyjną przestrzeń miejską. Powinna ona wypromować i wzmocnić rolę Elbląga w rejonie.

- Najwłaściwsze i zarazem realne rozwiązanie zagospodarowania Wyspy Spichrzów posłuży do sformułowania ustaleń zawartych w procedowanej przez Departament Urbanistyki i Architektury zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w Elblągu – dodaje Katarzyna Wiśniewska.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie, jeśli autor – a w przypadku zespołu autorskiego przynajmniej jedna osoba – legitymuje się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe o kierunku architektonicznym, urbanistycznym, planowania przestrzennego, plastycznym lub historii sztuki.

Prace przyjmowane będą od 19 sierpnia do 16 września br. Oceniać je będzie Komisja Konkursowa, w której zasiedli: dr inż. arch. Gabriela Rembarz  – Referent Konkursu,  dr inż. arch. Justyna Martyniuk – Pęczek, mgr Beata Myślińska, mgr inż. arch. Adrianna Ronżewska – Kotyńska, dr Jerzy Domino i dr inż. arch. Sławomir Ledwoń.

- Przewidzieliśmy 50 tys. brutto na nagrody – uzupełnia Katarzyna Wiśniewska. – Pierwsza nagroda to 35 tys., pozostałe nagrody i wyróżnienia stanowią łączną kwotę 15 tys. zł. Zachęcam do udziału w konkursie.


szczegóły - kliknij