Konferencja Marka Bojarskiego

zbk i inne sprawy
Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych, odbiór odpadów, przygotowanie do wyborów i bieżąca sytuacja miasta, to najważniejsze tematy konferencji Marka Bojarskiego pełniącego obowiązki Prezydenta Elbląga.

ZBK

Kontrola, którą prowadził  Departament Organizacji i Nadzoru, poza drobnymi przypadkami, nie wykazała nieprawidłowości w ZBK. Jej zakres poszerzony był o konkretny przypadek zamiany mieszkania przy ul. Traugutta. Nie było w tym przypadku złamania prawa. Jednak 29 kwietnia br., w tej sprawie osoba prywatna złożyła doniesienie na Policję. Całą sytuację bada Prokuratura w Działdowie. W związku z tym Marek Bojarski pełniący funkcję Prezydenta Elbląga wstrzymał proces sprzedaży mieszkania przy Traugutta do momentu wyjaśnienia sprawy przez Prokuraturę.

Mimo iż w strukturze ZBK funkcjonuje Biuro Zamiany Mieszkań, to decyzje dotyczące poszczególnych zamian podejmowane są w Urzędzie Miejskim, w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i i Geodezji, gdzie przekazywane są wnioski o zamianę.

Uchwała umożliwiające zamiany funkcjonuje nadal, ale prowadzone są nad nią prace tak, aby ją poprawić. Naturalne wydaje się, że mieszkańcy Elbląga mogą zamieniać swoje mieszkania, ale należy doprecyzować w uchwale przepisy dotyczące zamiany mieszkań przez osoby spoza Elbląga. Tak właśnie było w przypadku mieszkania przy ul. Traugutta.

Zdaniem Marka Bojarskiego nie można potwierdzić zarzutów o powiązaniach rodzinnych, zarówno byłego wiceprezydenta, jak i dyrekcji ZBK, dzięki którym pewne osoby miały świadczyć usługi na rzecz Miasta lub Zarządu.

W przyszłym tygodniu szczegóły protokołu kontrolnego zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podwyżka czynszów, którą Bojarski określił, jaką złą decyzję przyczyniła się do ogromnej ilości sprzedanych mieszkań. Według opinii Marka Bojarskiego trzeba się zastanowić czy rozsądne jest pozbywanie się tak dużej ilości miejskich mieszkań. Miasto powinno posiadać je w swoich zasobach, tymczasem pozbywamy się tych w lepszym stanie, pozostawiając te wymagające remontu.

Uporządkowane odpady
Elbląg jest dobrze przygotowany do realizacji założeń nowej ustawy śmieciowej.

Dziękuję Pani Ani Kulik z Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska za sprawne przygotowanie Miasta do nowych realiów ustawy. Na początku lipca nie powinno być w Elblągu takiej sytuacji, że odpady będą gdzieś zaległy – mówił Bojarski.

Miasto podzielone zostało na 5 sektorów i wyłoniono już firmy, które będą wywozić odpady. W trzech sektorach odpady odbierać będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, a w dwóch firma CLEANER.

W związku ze swoimi możliwościami Zakład Utylizacji Odpadów obsługiwać będzie ościenne gminy. Miasto chce, by ZUO miało charakter regionalny, a segregując odpady sąsiednich gmin było przez nie wspierane.

Sprawy różne
Elbląg przygotowuje się również do wyborów. Ważnym zadaniem jest umożliwienie głosowania osobom niepełnosprawnym. Bojarski odbył spotkanie ze służbami mundurowymi, aby uczulić funkcjonariuszy na przypadki łamania ciszy wyborczej.

Po wyborze władz miasta Marek Bojarski zamierza spisać wszystkie zarządzenia i uchwały, które podjął w czasie sprawowania funkcji komisarza i przekazać je nowemu prezydentowi. Do jego obowiązków należy też zwołanie Rady Miejskiej, co Bojarski zamierza zrobić jak najszybciej po wyborach.

Obecnie wszystkie wydatki Miasta regulowane są na bieżąco, choć zadłużenie Elbląga sięga 56% (przy ustawowych 65%). Zadłużenie jest problemem Elbląga. Szczególnie trudne będą lata 2014 i 2015, bo kończy się już obecna perspektywa unijna, a jeszcze nie będzie nowych środków. Budżet będzie mniejszy, a zadłużenie pozostanie to samo.

Jeżeli dojdzie do drugiej tury Bojarski zamierza spotkać się z dwoma kandydatami, by skonsultować z nimi decyzję w sprawie projektu, w którym chce uczestniczyć Szpital Miejski. Mowa o funduszach norweskich, z  których w Szpitalu powstałby nowoczesny oddział geriatrii. Na ten cel trzeba zabezpieczyć w budżecie Miasta kwotę 4 mln zł i podjąć decyzję do 30 czerwca. Jeżeli kandydaci będą za, Bojarski wyrazi zgodę na aplikowanie o środki.

Przed Elblągiem również rozmowy w sprawie tworzenia obszarów funkcjonalnych, które wiążą się z nową perspektywą unijną 2014-2020. Nasze miasto musi przygotować odpowiednie projekty i wypracować pieniądze na wkład własny.

Według Marka Bojarskiego nowy prezydent miasta powinien się skupić na dokończeniu aktualnych inwestycji.  I  dodał - Osoba jedynie z doświadczeniem samorządowym nie wystarczy, musi to być również dobry menadżer – zakończył Bojarski.