Goście z opolskiego na Żuławach

woda
Od 13 do 16 maja przebywali w Elblągu uczestnicy Konferencji Naukowo-Technicznej połączonej z podróżą studyjną pn. „Zarządzanie Kryzysowe – nauka i praktyka. Retencja wodna na obszarach wiejskich”. Delegacja przyjechała aż z województwa opolskiego.

W ramach konferencji Marek Fabiański z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Delegatura w Elblągu przedstawił charakter zagrożeń powodziowych w województwie warmińsko-mazurskim ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, jaka występuje na Żuławach Wiślanych. Natomiast Jerzy Kański - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław” przedstawił planowane i już realizowane inwestycje w ramach tego wieloletniego projektu.

Uczestnicy konferencji byli pod wrażeniem istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej chroniącej Żuławy Elbląskie oraz aktualnie prowadzonych inwestycji.

Współorganizatorem pobytu w Elblągu i okolicach był Mariusz Grudziński, Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych.

Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych składa podziękowania wszystkim instytucjom za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.