Miasto przejęło tereny powojskowe...

Mowa o działkach przy ulicy Lotniczej, gdzie mieścił się 14 Batalion Remontu Lotnisk. Umowę w tej sprawie podpisali dziś w Olsztynie Marek Bojarski pełniący funkcję Prezydenta Elbląga oraz Andrzej Siemoński dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Nieruchomość nadaje się do prowadzenia w szerokim zakresie działalności przemysłowej, produkcyjnej i usługowej. Istnieje również możliwość przystosowania pomieszczeń na działalność biurową oraz adaptację na socjalne lokale mieszkalne. Teren posiada dobre walory komunikacyjne.

Atrakcyjne położenie nieruchomości oraz umiejscowienie na jej terenie różnych obiektów, takich jak magazyny, warsztaty, bocznica kolejowa z rampą rokują zainteresowanie ze strony potencjalnych nabywców. W ten sposób wzrosnąć mogą również dochody Miasta związane z prywatyzacją lub dzierżawą całości lub części terenu.

Dzięki nabyciu nieruchomości powiększona zostaje oferta inwestycyjna Miasta, łącznie z możliwością rozwoju lotniska. Ponadto pozyskanie nieruchomości umożliwi poprawę warunków komunikacyjnych osiedla Zatorze poprzez połączenie ul. Lotniczej z ul. Akacjową i dalej z węzłem Elbląg wschód stanowiącym skrzyżowanie drogi ekspresowej E7 z drogą krajową S22.