SMS powiadomi o powodzi

sms
W Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiono sms-owy system ostrzegania i powiadamiania zdarzeniach zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu występujących w czasie powodzi na terenie Elbląga. Możliwość sms-owego przekazywania informacji jest rozwinięciem funkcjonującego od kilku lat mailowego systemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym i przekazywaniu ostrzeżeń meteorologicznych.

Obecnie uzupełniana jest baza odbiorców instytucji położonych w strefie zagrożonej wystąpieniem powodzi na rzece Elbląg. Zgłoszenie i ujęcie w bazie odbiorców możliwe jest poprzez wypełnienie i przekazanie stosownego Oświadczenia zgodnie z „Regulaminem systemu powiadamiania sms” dostępnego na stronie Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych.

Regulamin i karta zgłoszeń