Wybory i sprawy bieżące

Marek Bojarski
Marek Bojarski, pełniący obowiązki Rady Miejskiej i Prezydenta Elbląga, spotkał się dziś z dziennikarzami i opowiedział o swoich zadaniach, jakie stoją przed nim do momentu przyspieszonych wyborów.

Prowadzenie bieżących spraw miasta i przygotowanie do wyborów to moje główne zadania w najbliższym czasie. Sprawy, które wybiegają w przyszłość nie powinny już należeć do władzy wskazanej, ale władz wybranych przez mieszkańców. Nie będę jednak uchylał się od decyzji, które trzeba podejmować w mieście w tej chwili - powiedział Marek Bojarski.

Jedną z pierwszych decyzji była ta dotycząca przejęcia przez Miasto terenów powojskowych, istotnych z uwagi na prowadzone w Elblągu inwestycje komunikacyjne. Natomiast jednym z pierwszych spotkań, jakie Bojarski odbył po objęciu urzędu było to ze Skarbnikiem Miasta - Na dziś Miasto płaci na bieżąco wszystkie zobowiązania - podkreślił Bojarski

Jutro Bojarski ma spotkać się z przedstawicielami firmy Eurovia, która przebudowuje drogi 503 i 504. Kolejna ważna sprawa to budowa nowego stadionu. Bojarski stwierdził, że trwa proces inwestycyjny, ogłoszony przetarg wyłonić ma firmę, która zbuduje stadion, jednak ze względu na wagę i koszt tej inwestycji ostateczna decyzja wymaga jeszcze przemyślenia i konsultacji.

Padło również pytanie dotyczące funkcjonowania w tym sezonie kolei nadzalewowej. Bojarski zadeklarował, że chce porozmawiać z przedstawicielami samorządów, które nie przystąpiły do tego projektu i będzie namawiał ich do włączenia się w to zadanie.

Bojarski nie planuje ruchów kadrowych, nie będzie powoływał wiceprezydentów, choć zakłada możliwość powołania jednego doradcy, z którym będzie konsultował ważne dla miasta sprawy.

Za około 2 tygodnie Marek Bojarski ma ponownie spotkać się z dziennikarzami.