Sukces Kongresu Kobiet

Od kwietnia br. rząd podwyższył kwotę świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunowi prawnemu dziecka niepełnosprawnego. Tym samym zrealizowany został jeden z tematów postulowanych na ubiegłorocznym Kongresie Kobiet. Mówiąc ściślej - temat, który wspólnie z przedstawicielami rządu skutecznie i konsekwentnie pilotowały kobiety z Elbląga. Zachęcamy do przeczytania relacji Anny Kowalskiej.

Owe skuteczne i konsekwentne elblążanki to posłanka PO Elżbieta Gelert i Pełnomocniczka Kongresu Kobiet na Warmii i Mazurach Jadwiga Król.

Na blisko dziesięciotysięcznym forum IV Kongresu Kobiet w Warszawie (2012 r.) przedstawicielki Elbląga poprowadziły jeden z najtrudniejszych merytorycznie paneli dyskusyjnych: „ Osoby zależne i ich opiekunowie w życiu codziennym”. Światło dzienne ujrzało wówczas „morze” problemów, z jakimi mierzą się na co dzień opiekunowie dzieci niepełnosprawnych. A w tym „morzu” – jako jeden z wielu - temat od dawna nie regulowanej kwoty świadczeń pielęgnacyjnych wypłacanych przez skarb państwa osobom mającym status prawny opiekuna dziecka niepełnosprawnego.

- Przez ostatnie lata było to miesięcznie zaledwie 520 zł, bez względu na wysokość dochodów rodziny – tłumaczy Jadwiga Król – Warunkiem uprawniającym do otrzymania takiego świadczenia jest jednakże całkowita rezygnacja rodzica zajmującego się dzieckiem z pracy zawodowej czy jakiejkolwiek innej pracy zarobkowej. Także od tej niewielkiej sumy płacony jest ZUS i składka zdrowotna opiekuna. Aż strach sobie wyobrazić wysokość emerytury takiej osoby, która przez kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat, opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem!

Jak się okazało, panel dyskusyjny zorganizowany przez elblążanki na IV Kongresie Kobiet nie przepadł w gąszczu innych ważnych tematów. Konieczność podwyższenia kwoty świadczenia opiekuńczego znalazła się w złotej dziesiątce ponad 200. postulatów, jakie po IV kongresie trafiły na biurko Premiera Rządu. Panie z Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet a także Pełnomocniczka Kongresu Kobiet na Warmii i Mazurach Jadwiga Król rozmawiały na ten temat osobiście z premierem Donaldem Tuskiem. Postulat „elbląski” poparły: Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, minister Irena Wóycicka z Kancelarii Prezydenta RP a także nasza posłanka Elżbieta Gelert. Jak się okazało, na efekty nie trzeba było długo czekać.

- Decyzją rządu z początkiem br. świadczenie pielęgnacyjne wzrosło z 520 do 620 zł, natomiast od kwietnia podwyższono je o kolejne 200 zł. Obecnie wynosi ono zatem 820 zł – informuje posłanka Elżbieta Gelert – Ale to nie koniec! Zgodnie z obietnicą Donalda Tuska, od przyszłego roku kwota świadczenia ma być nadal stopniowo zwiększana, tak by w ciągu kolejnych 5 lat zrównała się z kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podniesienie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego jest pierwszym ( i jak dotąd jedynym) zrealizowanym przez rząd postulatem Kongresu Kobiet w zakresie podnoszenia jakości opieki Państwa nad osobami zależnymi. To bez wątpienia sukces. Jednak ten, jak wiadomo, miewa czasem wielu ojców.

- I dlatego właśnie kładziemy taki nacisk na udział mieszkanek Elbląga w przygotowaniu, nagłośnieniu i konsekwentnym pilotowaniu tematu – podkreśla Jadwiga Król – Nasze głosy, nasz lobbing na kolejnych Kongresach Kobiet, na spotkaniach z osobami decyzyjnymi, zrobiły swoje. Już dziś możemy zatem zdecydowanie mówić o naszym prawdziwym, konkretnym sukcesie. A wierzymy, że da się zrobić jeszcze więcej.

Owo „więcej” pojawi się na tegorocznym V Kongresie Kobiet (14 – 15 czerwca 2013). Elblążanki (wspierane m.in. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania oraz Kancelarię Prezydenta RP) postulować będą m.in. potrzebę uzawodowienia opieki nad osobą niepełnosprawną. Będą też walczyć o większe pieniądze na organizację letniego wypoczynku dla tych młodych ludzi, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie są w stanie funkcjonować samodzielnie.

-- Tematy, którymi postanowiłyśmy się bliżej zająć, są trudne, mało popularne i zbyt słabo lobbowane, dlatego też często przepadają w sejmie w gąszczu innych, bardziej spektakularnych tematów - mówi posłanka Elżbieta Gelert – A przecież to oczywiste, że niepełnosprawna część społeczeństwa powinna być objęta szczególnie troskliwą opieką Państwa. Przecież dzieci niepełnosprawne same o siebie nie zawalczą. A i ich opiekunom często brakuje siły, czasu, wiary, by upominać się o swoje prawa. To tematy, które będą przez nas kontynuowane w Warszawie na czerwcowym V Kongresie Kobiet.

Elbląski panel zatytułowany „ Państwo partnerem osoby niepełnosprawnej?” zaplanowano na I dzień kongresu tj. 14 czerwca. Swój udział w dyskusji potwierdziły już: Irena Wóycicka – minister ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta RP i Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska – Rajewicz. Merytoryczną opiekunką panelu jest Jadwiga Król, w rolę moderatora po raz kolejny wcieli się posłanka Elżbieta Gelert.


Anna Kowalska, Kongres Kobiet, Elbląg
28.04.2013