Czas na wiosenne porządki

Straż Miejska od dziś do piątku przeprowadza akcję "Czysty Elbląg". Strażnicy sprawdzają, czy właściciele nieruchomości utrzymują je w należytym porządku.

Obowiązek taki  nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.) oraz Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu XX/527/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Właściciele muszą niezwłocznie uporządkować podległe sobie tereny. Wzorem lat poprzednich od 22 do 26 kwietnia przeprowadzone będą działania pod hasłem „Czysty Elbląg”. W przypadku stwierdzenia rażących uchybień będą wyciągane wnioski karno-administracyjne.