Kierunek Skandynawia

W EPT odbyło się spotkanie informacyjne pt. „Współpraca z rynkami skandynawskimi – dobre praktyki”.

 

Prelegentami byli dr Tadeusz Iwanowski, prezes Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej; Paweł Buczkowski, elblążanin i właściciel firmy konsultingowej PMB, który posiada bardzo duże doświadczenie we współpracy z rynkiem norweskim; Tom Lerberg, przedstawiciel Supply Consult, który na stałe mieszka w Polsce i od kilkunastu lat współpracuje ze skandynawskimi firmami prowadzącymi biznes na rynku polskim.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń na temat prowadzenia biznesu z przedsiębiorcami z północnej Europy. Na spotkaniu nie zabrakło firm z naszego regionu, w tym lokatorów z Parku, które z powodzeniem współpracują z firmami skandynawskimi lub takich, których korzenie wywodzą się ze Skandynawii - jak ma to miejsce w przypadku firmy Elbląskiego Parku Technologicznego - Acoustics - projektującej, m.in. elementy na platformy wiertnicze. Współgospodarzem spotkania było Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, które działa przy Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Marszałkowskim i podczas spotkania zaprezentowało swoją ofertę.