Rosyjscy naukowcy w Elblągu

Rosyjscy naukowcy w Elblągu

Rosyjscy naukowcy w Elblągu - Rosyjscy naukowcy w Elblągu
Prezydent Elbląga spotka się jutro z przedstawicielami naukowej Rosyjskiej Akademii Służby Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej w Moskwie. Goście uczestniczą w studyjnej wizycie w województwie warmińsko-mazurskim. Wizyta rozpoczęła się w Gołdapi. W programie znalazły się również Kętrzyn, Olsztyn i Elbląg. Pomysłodawcą zorganizowania wizyty jest Marek Gołkowski, Konsul Generalny RP w Kaliningradzie.

- Cieszę się, że naukowcy odwiedzą nasze miasto. Zależy mi na tworzeniu jak najlepszych warunków dla rozwoju współpracy w dziedzinie nauki, edukacji, sportu i turystyki, wspieraniu współpracy kulturalnej i wymianie zespołów twórczych i artystów. – powiedział Grzegorz Nowaczyk prezydent Elbląga.
W naszym mieście rosyjscy goście odwiedzą Bibliotekę Elbląską, Galerię El, a także porozmawiają z Miejskim Konserwatorem Zabytków.