Prace trwają pomimo przedłużającej się zimy

roboty drogowe

roboty drogowe - roboty drogowe
Warunki atmosferyczne utrudniają realizację prac budowlanych związanych z przebudową DW 503. Trwa usuwanie kolizji infrastruktury podziemnej, aby dostosować jej przebieg z nowym przebiegiem ulic. Prace postępują także przy konstrukcji torowiska na Placu Słowiańskim.

 

W najbliższym czasie nie przewiduje się zmian w tymczasowej organizacji ruchu obowiązującej w obszarach objętych pracami drogowymi.

Wspomniana część modernizowanej drogi, nie jest jedynym obszarem, na którym trwają roboty. Przebudowa postępuję również na torowisku wzdłuż ulicy Browarnej, 1 Maja, na skrzyżowaniu ulic Pocztowej, 1 Maja i Armii Krajowej z Królewiecką. W lutym i marcu trwały, bądź zakończono, następujące prace:
•    ułożenie kabli oświetleniowych wzdłuż Trasy Unii Europejskiej
•    usunięcie kolizji teletechnicznych przy ul. Pocztowej, Browarnej (na wysokości zajezdni tramwajowej oraz na odc. Trasa Unii/ul. Grażyny)
•    instalacja kanalizacji przy ul. Grażyny
•    usunięcie głównej kolizji TPSA na ulicy Pocztowej
•    położenie sieci wodociągowej w ciągu ul. Obrońców Pokoju oraz Krótkiej
•    usunięcie kolizji energetycznych w ul. Królewieckiej
•    położenie kanalizacji sanitarnej w ul. Browarnej oraz ul. Krótkiej

W mijającym miesiącu zakończono roboty ziemne na ul. Pocztowej w odcinku od ul. 1 Maja do ul. Armii Krajowej.  Wykonawca realizuje także niektóre prace brukarskie. Na ul. 1 Maja i Robotniczej (prawa strona) trwają roboty brukarskie. Przygotowywane jest również podłoże do dalszych prac na ul. Pocztowej. Ich realizacja pozwoli wykonawcy już po świętach przejść do następnego etapu przebudowy, który przewiduje:
•    wykonanie warstw konstrukcyjnych pod prawą jezdnią i pod torowiskiem na ul. Pocztowej (1-go Maja/AK) i pod prawą jezdnią ul. Browarnej  (cmentarz/Lubraniecka)
•    budowę konstrukcji przejazdów tramwajowych na ul. Pocztowej
•    realizację prac brukarskich na ul. Robotniczej, Browarnej (Lubraniecka/Obrońców Pokoju)
•    usuwanie kolizji w rejonie ronda Teatralna i zajezdni tramwajowej, ul. Browarnej w odcinku (Grażyny/Trasa Unii)
•    korytowanie i wykonywanie warstw konstrukcyjnych w ul. Browarnej (Portowa/Nowa2)
•    wybudowanie kanalizacji deszczowej w rejonie zajezdni tramwajowej
•    budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Browarnej (Grażyny/Trasa Unii)
•  korytowanie i wykonywanie warstw konstrukcyjnych pod jezdnię i torowisko w ul. Obrońców Pokoju wraz z obszarem w rejonie skrzyżowania Browarna/Lubraniecka

Przedłużające się niekorzystne warunki pogodowe spowodowały trzytygodniowy poślizg w harmonogramie, który wykonawca będzie starał się nadrobić. W najbliższym czasie nie będą wprowadzane zmiany w organizacji ruchu. Będziemy o nich informować elbląskich kierowców na bieżąco w kolejnych „raportach” z postępu prac na Drodze Wojewódzkiej 503.

Projekt pn. "Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju" wpisuje się w wieloletni, kompleksowy program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Elbląga, która jest niezbędnym czynnikiem warunkującym rozwój społeczno-gospodarczy miasta. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się także do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz mieszkańców budynków zlokalizowanych wzdłuż modernizowanych ulic a także wzmocnienia konstrukcji drogi i poprawę parametrów ruchu.
Inwestycja jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 i 2013 oraz budżetu miasta Elbląg.