Centrum Zarządzania Siecią

Budynek przy ulicy Orzeszkowej 2 przejdzie gruntowną modernizację. Będzie się tam mieścić Centrum Zarządzania Siecią, które usprawni funkcjonowanie sieci szerokopasmowej służącej elbląskim szkołom oraz instytucjom.

Inwestycja poprawi funkcjonowanie Elbląskiej Sieci Szerokopasmowej, dzięki której w naszym mieście realizowane są liczne e-usługi. W pomieszczeniach zmodernizowanego budynku zostaną także zlokalizowane miejskie służby zarządzania kryzysowego wraz z centrum wizyjnego monitoringu miejskiego.

Miasto Elbląg ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych, które zmienią oblicze budynku przy ulicy Orzeszkowej 2. Poszukiwany jest wykonawca, który wykona prace rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe w tym:
•    rozebranie ścian wewnętrznych, posadzek i stropów
•    skucie tynków wewnętrznych
•    demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
•    rozebranie schodów zewnętrznych

W dalszym etapie prac budowlanych oferent, który wygra przetarg będzie musiał zrealizować całą gamę prac wewnętrznych zarówno budowlanych, jak wymiany instalacji. Będą to:
•    postawienie nowych ścianek działowych i zamurowanie istniejących ścian
•    wykonanie nowych posadzek
•    montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej
•    wykonanie tynków wewnętrznych i malowanie ścian i stropów
•    wykonanie sufitów podwieszanych
•    licowanie ścian płytkami

W Centrum Zarządzania Siecią będą mieścić się m.in. terminale wspomagające zarządzanie siecią, serwery przetwarzające statystyki zdarzeń i ich archiwizację. Z tego też względu budynek będzie musiał być wyposażony w nowe instalacje, a istniejące będą musiały być wymienione. Dlatego też zwycięzca przetargu będzie musiał wykonać instalację:  

•    wodno-kanalizacyjną, teletechniczną, klimatyzacyjną, wentylacyjną, centralnego ogrzewania, gaśniczą, elektryczną
•    instalacje SAP, BMS, CCTV
•    okablowanie strukturalne LAN
•    instalacje SSWiN

Przetarg przewiduje też wykonanie robót zewnętrznych polegających na odkopaniu budynku i wykonaniu izolacji fundamentu, dociepleniu ścian zewnętrznych oraz stropodachu, wykonaniu pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, wykonaniu schodów zewnętrznych, podestu dla osób niepełnosprawnych wraz z dostawą i montażem dźwigu, wykonaniu opaski wokół budynku, ogrodzenia, odtworzeniu powierzchni asfaltowej.

Szczegóły dotyczące przetargu, warunki, jakie musi spełniać wykonawca, terminy składania ofert są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.elblag.eu.

Inwestycja Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu dofinansowana jest Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i budżetu miasta.