Bezpieczny Elbląg - wchodzi w 2013 rok

Bezpieczny Elbląg
Podsumowanie programu "Bezpieczny Elbląg" za 2012 rok i plany na rok bieżący to temat dzisiejszego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Jego pełna nazwa brzmi Miejski program zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Jedak bardziej znany jest pod krótkim hasłem "Bezpieczny Elbląg", to program realizowany z powodzeniem w naszym mieście.

Spotkanie otworzył Grzegorz Nowaczyk prezydent Elbląga, który zaproponował przedstawienie ubiegłorocznych osiągnięć i planów na ten rok. Sprawozdania i swoje plany omawiali przedstawiciele wszystkich trzech komisji zaangażowanych w "Bezpieczny Elbląg".

Komisja ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa - organizowała spotkania, prelekcje, zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w naszym mieście. Podejmowana tematyka to m.in. cyberprzemoc, przeciwdziałanie uzależnieniom. Spotkania organizowane były również dla dorosłych, przede wszystkim członków rad pedagogicznych, rodziców i opiekunów.

Komisja ds. Rodziny i Spraw Społecznych - w ramach kampanii "Bezpieczny Senior" przeznaczyła środki na kurs samoobrony dla seniorów, przygotowano i dystrybuowano ulotki dla osób doznających przemocy, zorganizowano szkolenie dla oświaty na temat symptomów przemocy w rodzinie.

Komisja ds. Bezpiecznych Przestrzeni - do jej osiągnięć należy m.in. zakup ponad dwustu detektorów tlenku węgla i zamontowanie ich w lokalach komunalnych, przygotowanie tabliczek z numerami alarmowymi, które pojawią się w budynkach komunalnych. Ze środków komisji zakupiono również specjalny namiot mobilny dla Straży Pożarnej.

To tylko część działań podejmowanych przez poszczególne komisje w ubiegłym roku. W planach na ten rok jest m.in. zamontowanie tablic w miejscach publicznych, takich jak place zabaw, z najważniejszymi numerami alarmowymi, zorganizowanie spotkań dotyczących zjawiska przemocy nazywanego cyberstalkingiem, czy kontynuacja dobrze przyjętej kampanii "Bezpieczny Senior".