Zmodernizują boiska zgodnie z uwagami okoliczych mieszkańców

Urząd Miejski ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy obiektu sportowego przy ulicy Skrzydlatej. Do tej pory obiekt miał charakter treningowy. Modernizacja umożliwi przeprowadzanie ligowych meczów piłkarskich.

Obiekt zostanie dostosowany do standardu rozgrywek II ligi piłkarskiej zgodnie z wymaganiami Policji i Polskiego Związku Piłki Nożnej w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych. Teren rozgrywek będzie objęty systemem monitoringu wizyjnego oraz ścisłym nadzorem służb bezpieczeństwa.  

Przygotowanie inwestycji szło w parze z licznymi konsultacjami, które pracownicy Urzędu Miejskiego prowadzili m.in. ze Stowarzyszeniem „Elbląskie Zatorze”, Policją, Strażą Pożarną, przedstawicielami PZPN oraz klubami sportowymi. W dokumentacji przetargowej uwzględniono wniesione uwagi, w tym również uwagi przedstawicieli mieszkańców dzielnicy Zatorze.

Przebudowa boisk przy ulicy Skrzydlatej powiązana jest z rozbudową i przebudową wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Agrykola w Elblągu. Rozgrywki ligowe piłkarskiej rundy wiosennej przeprowadzone zostaną na obiekcie przy ul. Agrykola, natomiast począwszy od rundy jesiennej odbywać się będą na obiekcie przy ul. Skrzydlatej. Jest to rozwiązanie tymczasowe, po zakończeniu robót budowlanych na stadionie przy ulicy Agrykola rozgrywki piłkarskie powrócą na swe dotychczasowe miejsce.

Prace budowlane, które rozpocząć się mają wiosną tego roku będą polegały na:
•    budowie odkrytej trybuny na min. 400 miejsc,
•    wykonaniu przejść dla kibiców do nowo wybudowanej trybuny,
•    montażu ogrodzeń i płotków ograniczających ruch kibiców do ściśle wyznaczonych przez Policję obszarów,
•    montażu systemu monitoringu wizyjnego,
•    ustawienia modułowych obiektów kasowych,
•    remoncie budynku klubowego, który będzie stanowił zaplecze dla drużyn piłkarskich

We wspomnianym budynku przeprowadzone zostaną następujące roboty budowalne: termomodernizacja, remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, wymiana instalacji c.o., sanitarnych i elektrycznych.

Szczegóły dotyczące dokumentacji przetargowej można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej na stronie www.elblag.eu. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Elblągu przy ul. Łączności 1, w Departamencie Organizacji i Nadzoru Referat Zamówień Publicznych - pokój nr 403, w terminie do 27 lutego, do godziny 9:30.