Miasto maluje drogi – mieszkańcy zgłaszają uwagi

55 239 32 97 – to numer, pod który mieszkańcy mogą do 15 lutego zgłaszać swoje propozycje dotyczące odnowienia oznakowania poziomego na blisko stu elbląskich drogach.

Ulice po sezonie zimowym są nie tylko oczyszczane z piasku i cząstkowo remontowane. Odnawiane jest także oznakowanie poziome tak, by w lato i wakacje przygotować je do zwiększonego ruchu drogowego.  W Elblągu jest ponad 400 ulic, a w tym roku blisko sto z nich zostanie na nowo pomalowanych. W pierwszej kolejności wybrano te, które znajdują się w głównych ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych.

Chcemy, by to mieszkańcy, użytkownicy dróg wypowiedzieli się, co można poprawić i na co zwrócić szczególną uwagę przy malowaniu tej setki ulic. Informacje te pomogą podnieść bezpieczeństwo na drogach i lepiej dostosować oznakowanie do potrzeb kierowców i pieszych. Zachęcamy uważnych obserwatorów elbląskich dróg, a tych przecież nie brakuje, do zgłaszania konstruktywnych uwag.

Każdego roku powierzchnia malowanych w Elblągu znaków poziomych zwiększa się. W 2008 roku wymalowano ok. 16 tys. m2, a w 2012 roku już ponad 30 tys. m2. W obecnym roku tych powierzchni  będzie około 10% więcej, ponieważ na kolejnych ulicach oznaczane będą na czerwono przejazdy rowerowe.

Lista ulic wyznaczonych do malowania - ZOBACZ