Elblążanka w tajwańskim mieście Taoyuan

Elblążanka w tajwańskim mieście Taoyuan

Elblążanka w tajwańskim mieście Taoyuan - Elblążanka w tajwańskim mieście Taoyuan
Na zaproszenie Pana Hui-Ling Wu, Dyrektora ICLPST (The International Center for Land Policy Studies and Training), Pani Katarzyna Wiśniewska, pracownik Miejskiego Biura Urbanistycznego wzięła udział w seminarium na temat Geodezyjnego Systemu Informacji Przestrzennej i Zarządzania Przestrzenią, organizowanego w terminie 16-30 marca br. w tajwańskim mieście Taoyuan. ICLPST jest autonomiczną, międzynarodową organizacją non-profit sponsorowaną przez instytucje państwowe z Chin i USA. Celem organizacji jest prowadzenie szkoleń dla urzędników państwowych i innych osób zainteresowanych polityką przestrzenną. Treningi dla osób z całego świata mają na celu ukazanie, w jaki sposób osiągnąć dobrobyt poprzez konstruktywną politykę zarządzania przestrzenią.
W seminarium uczestniczyło 51 osób z 26 krajów z Azji, Afryki, Ameryki i Europy. W ramach zajęć seminaryjnych Pani Katarzyna Wiśniewska przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą Elbląga i funkcjonującego w naszym mieście systemu informacji przestrzennej. Prezentacja, w szczególności rozwiązania dotyczące Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz walory naszego miasta, jego historia i ogromny potencjał spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników. Mamy nadzieję, że tak pozytywny odbiór rozwiązań wprowadzonych w naszym mieście zaowocuje w przyszłości współpracą dotyczącą wymiany doświadczeń z uczestnikami seminarium z innych państw.

Elblążanka w tajwańskim mieście Taoyuan
Elblążanka w tajwańskim mieście Taoyuan - Elblążanka w tajwańskim mieście Taoyuan