Sprawy bieżące miasta... przedstawić rzeczywistą sytuację

konferencja
Dzisiejsza konferencja z udziałem Prezydenta, Wiceprezydentów, Skarbnika oraz zastępcy Skarbnika Miasta dotyczyła spraw bieżących i była odpowiedzią na wiele nieścisłych informacji dotyczących sytuacji w Elblągu.

 

 

- Chcemy pokazać rzeczywistą sytuację Elbląga i za pośrednictwem dziennikarzy dać mieszkańcom informacje "z pierwszych ust" na temat tego, co dzieje się w mieście – mówił na początku konferencji Grzegorz Nowaczyk, prezydent Elbląga.

Niezagrożone inwestycje
Adam Witek, wiceprezydent Elbląga przedstawił postępy w najważniejszych inwestycjach – Realizujemy w mieście około 70. mniejszych i większych inwestycji, wśród nich są te najważniejsze, jak drogi 503 i 504. Co ważne, inwestycje te nie mają opóźnień. Mimo zimy wykonawcy pojawiają się natychmiast wszędzie tam, gdzie możliwe jest kontynuowanie budowy. W tym roku realizować też będziemy zadania z pierwszego Budżetu Obywatelskiego – to inwestycje mniejsze, ale wskazane przez mieszkańców i podnoszące jakość życia w najbliższym otoczeniu.

Edukacja i kultura
Grażyna Kluge, wiceprezydent Elbląga opisywała sytuację w oświacie i kulturze – Tegoroczny budżet oświaty jest większy niż w roku poprzednim. Jesteśmy miastem, które zapewnia 7 godzin darmowych w przedszkolach. W 2012 powstało 50 nowych miejsc w przedszkolach, dwie nowe grupy zostaną utworzone także w tym roku. Cały czas trwają remonty bazy oświatowej, mowa tu przede wszystkim o termomodernizacji, która pozwala zaoszczędzić na kosztach utrzymania. Przed nami remonty I LO, SP 21 i sali gimnastycznej II LO. W 2012 roku przekroczyliśmy średnie wynagrodzenie nauczycieli. Dużo dzieje się również w kulturze, tu szczególnie warto wskazać na projekt modernizacji Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Od strony infrastruktury będzie to już zupełnie inna placówka.

Program mieszkaniowy w działaniu
Sytuację mieszkaniową w mieście w oparciu o najważniejsze dane przedstawiał Tomasz Lewandowski, wiceprezydent Elbląga – Po analizie minionego miesiąca możemy odczarować mit o 100% podwyżkach.  Użytkownicy mieszkań komunalnych złożyli już blisko 1500 wniosków o skorzystanie z ulg dochodowych, a tych wniosków będzie jeszcze więcej.  Po uwzględnieniu ulg podwyżki kształtują się na poziomie 50%. Polityka mieszkaniowa to nie tylko czynsze. Dzięki przebudowie byłej bursy szkolnej przy Obrońców Pokoju powstanie 71 mieszkań o pełnym standardzie. Drugą taką inwestycją będzie 29 mieszkań w budynku przy ulicy Związku Jaszczurczego 20. W żadnym roku w mieście nie oddano tyle mieszkań do zasiedlenia. Dużym zainteresowaniem cieszy się  także wykup mieszkań. Złożono 1434 wnioski o ich wykup, a rozpatrzono już 434 podania.

Stabilne finanse miasta
Stan tegorocznego budżetu i zadłużenie miasta opisała Rozalia Grynis, zastępca Skarbnika Miasta – W związku z długiem publicznym w samorządach w wybranych miastach prowadzone były kontrole Najwyższej Izby Kontroli. W Elblągu kontrola taka zakończyła się niedawno. Pod uwagę były brane; strategia zarządzania długiem, zdolność kredytowa, bieżące płatności. Miastom wystawiane są następujące oceny – negatywna, pozytywna z uwagami i pozytywna. Elbląg znalazł się w gronie miast, które otrzymały ocenę POZYTYWNĄ. Miasto nie ma problemu z bieżącymi płatnościami. Dług miasta wynosi 55% przy możliwym zadłużeniu sięgającym 60%. Elbląg spłaca kredyty długoterminowe zaciągnięte na dobrych warunkach. Oczywiście dług w znacznej mierze wiąże się z realizowanymi w mieście inwestycjami. To inwestycje wysokonakładowe, same drogi pochłaniają blisko 100 mln zł.

Na pytanie Miry Stankiewicz dziennikarki Radia Olsztyn, jak władze zamierzają się ustosunkować do działań Grupy Referendalnej i ewentualnego referendum Grzegorz Nowaczyk odpowiedział: Oficjalny komentarz w sprawie referendum przedstawimy, jeżeli rzeczywiście do niego dojdzie. My pracujemy niezależnie od działań tej grupy. Otrzymaliśmy od mieszkańców mandat społeczny na cztery lata i zamierzamy się z niego wywiązać.

Relacja wideo z konferencji:
Sprawy Bieżące Miasta część 1
Sprawy Bieżące Miasta część 2