Słupki znikają ze starówki

To co jeszcze do niedawna było zapewnieniami i obietnicami staje się faktem. Władze Miasta podjęły ostateczną decyzję. Ze Starego Miasta usunięte zostaną słupki, które do tej pory uniemożliwiały ruch drogowy na starówce.
Propozycji na to jak ma wyglądać ruch drogowy na Starym Mieście, po tym jak znikną stamtąd słupki jest kilka. Prezydent Tomasz Lewandowski przedstawia mieszkańcom do wyboru pięć wariantów. O tym, który zostanie wprowadzony w życie zadecydują mieszkańcy. Swoje zdanie, opinie, poglądy na temat poszczególnych wariantów mogą Państwo przekazywać na adres mailowy Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Poza tym na dzień 20 kwietnia, godzina 17:30, sala 301, planowane są konsultacje społeczne w sprawie wyboru najlepszego rozwiązania ruchu drogowego na Starym Mieście. Już dziś zapraszamy elblążan na konsultacje.
Przy opracowywaniu koncepcji ruchu drogowego na Starym Mieście należy pamiętać o kilku czynnikach. Odtwarzane według historycznych parametrów ulice Starego Miasta (tj. Rybacka, Kowalska, fragmenty ul. Przymurza i Kumieli) nie są w stanie pomieścić ruchu dwukierunkowego. Na Starym Mieście muszą być pewne ograniczenia w ruchu.
Autorzy obowiązującego na Starym Mieście planu miejscowego zachowali tę ideę, narzucając na niektórych ulicach jeden kierunek ruchu. Ulica Stary Rynek wg zapisów w planie miejscowym ma mieć charakter reprezentacyjnego „deptaka” i w związku z tym ma być pozbawiona ruchu kołowego z wyjątkiem służb ratowniczych, porządkowych i zaopatrzenia ( poza godz. handlu).
Ze środków własnych Miasto Elbląg realizuje w roku 2011 budowę ul. Rzeźnickiej i dwóch obiektów mostowych nad rzeką Elbląg wraz z nadbrzeżem z programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn: ”Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego Elblągu ( w obrębie Starego Miasta)”.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25.02.2011 na rok 2012 i 2013 zaplanowane zostały środki na realizację pozostałych dróg w obszarze Starego Miasta tj. ul. Studziennej (90m), Rybackiej (40m), Wieżowej (50m), Bednarskiej (80m) Kuśnierskiej (60m), Klasztornej (30m). Środki na realizację tych ulic planuje się uzyskać w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013.
Przedstawiając 5 wariantów nowego układu ruchu drogowego na Starym Mieście wzięto pod uwagę następujące kryteria:
1. komfort mieszkańców Starego Miasta, wygodne przemieszczanie się po starówce turystów odwiedzających Elbląg,
2. zdjęcie słupków,
3. wprowadzenie zasady skrzyżowań jako dróg równorzędnych,
4. wprowadzenie ograniczenia wjazdu na Stare Miasto pojazdów o tonażu ponad 3,5 t w tym również zaopatrzenia, które można będzie realizować tylko w godzinach 6:00 – 9:00,
5. wprowadzenie na drogach publicznych Starego Miasta Strefy Płatnego Parkowania, która umożliwi mieszkańcom darmowe parkowanie tylko we wnętrzach kwartałów zabudowy (na tzw. podwórkach) i na tymczasowym parkingu zlokalizowanym poza pasem drogowym przy Muzeum (ul. Zamkowa),
6. w celu uniknięcia wprowadzania ruchu tranzytowego na teren Starego Miasta kładka na rz. Elbląg w ciągu ul. Studziennej nie może być na stałe dopuszczona do ruchu a jedynie okazjonalnie, jeśli taka potrzeba zaistnieje (poprzez zamykane i otwierane zapory drogowe).
1 wariant – zakaz ruchu na ul. Stary Rynek
-wjazdy na Stare Miasto oznakowane jako strefa:
• skrzyżowań równorzędnych,
• ograniczonej prędkości do 30 km/h,
• ograniczonego tonażu pojazdów do 3,5 t. z tabliczką o treści:
„nie dotyczy zaopatrzenia w godz. 6:00-9:00”
-ul. Mostowa- Rzeźnicka ruch dwukierunkowy z przejazdem przez Stary Rynek,
-ul. Studzienna na odc. 40m ( przy Wodnej) tymczasowo dwukierunkowa.
2 wariant – zakaz ruchu na ul. Stary Rynek
-wjazdy na Stare Miasto oznakowane jako strefa:
• skrzyżowań równorzędnych,
• ograniczonej prędkości do 30 km/h,
• ograniczonego tonażu pojazdów do 3,5 t. z tabliczką o treści:
„nie dotyczy zaopatrzenia w godz. 6:00-9:00”
-ul. Mostowa- Rzeźnicka z przejazdem przez Stary Rynek jako drogi jednokierunkowe (wschód- zachód)
-cała ul. Studzienna jednokierunkowa z możliwością parkowania po lewej stronie
3 wariant – ul. Stary Rynek ruch dwukierunkowy z zakazem postoju
-wjazdy na Stare Miasto oznakowane jako strefa:
• skrzyżowań równorzędnych,
• ograniczonej prędkości do 30 km/h,
• ograniczonego tonażu pojazdów do 3,5 t. z tabliczką o treści:
„nie dotyczy zaopatrzenia w godz. 6:00-9:00”
-ul. Mostowa- Rzeźnicka z przejazdem przez Stary Rynek jako drogi jednokierunkowe (wschód- zachód)
-cała ul. Studzienna jednokierunkowa z możliwością parkowania po lewej stronie
4 wariant – zakaz ruchu na ul. Stary Rynek, który obowiązuje w dni świąteczne, soboty i niedziele w pozostałym okresie ruch drogowy jak w wariancie 3
-wjazdy na Stare Miasto oznakowane jako strefa:
• skrzyżowań równorzędnych,
• ograniczonej prędkości do 30 km/h,
• ograniczonego tonażu pojazdów do 3,5 t. z tabliczką o treści:
„nie dotyczy zaopatrzenia w godz. 6.00-9.00”
-ul. Mostowa-Rzeźnicka z przejazdem przez Stary Rynek jako drogi jednokierunkowe (wschód- zachód)
-cała ul. Studzienna jednokierunkowa z możliwością parkowania po lewej stronie
5 wariant – zakaz ruchu na ul. Stary Rynek,
-wjazdy na Stare Miasto oznakowane jako strefa:
• skrzyżowań równorzędnych,
• strefa zamieszkania (pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie prędkości pojazdów do 20km/h i parkowanie tylko w miejscach oznaczonych)
• ograniczony tonaż pojazdów do 3,5 t. z tab. ( nie dotyczy zaopatrzenia 6.00-9.00)
-ul. Mostowa- Rzeźnicka z przejazdem przez Stary Rynek jako drogi jednokierunkowe (wschód- zachód)
-cała ul. Studzienna jednokierunkowa z możliwością parkowania po lewej stronie
W wariancie „6” prosimy o opinie mieszkańców na temat możliwości wprowadzenia dojazdu autobusów z turystami do hoteli zlokalizowanych na terenie Starego Miasta. (na zasadzie TAK lub NIE).
Zaproponowany dojazd oznaczony jest graficznie na każdym wariancie i powinien odbywać się ulicami:
• Pocztowa - Garbary- Studzienna- Wodna (z postojem na Studziennej)
• Wodna – Bednarska (bez postoju)
• Zamkowa – z postojem na parkingu (poza pasem drogowym) i możliwością dalszego transportu busami pod obiekty hotelowe
Wynika to z geometrii skrzyżowań ulic na Starym Mieście, których promienie skrętu utrudniają lub uniemożliwiają bezpieczne manewrowanie autobusami.
Zachęcamy elblążan do wzięcia aktywnego udziału w dyskusji. Sugestie i opinie prosimy przysyłać na adres mailowy Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Liczymy na aktywność naszych mieszkańców.
Przypominamy jednocześnie, że 20 kwietnia, o godzinie 17:30, w sali 301 odbędą się konsultacje społeczne. Zapraszamy do udziału w dyskusji.