Dzieci z półzimowisk w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Elblągu

dzieci i Żandarmeria
Tradycją stają się wizyty dzieci z półzimowisk organizowanych przez szkoły podstawowe w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Elblągu. Również i w tym roku żołnierze elbląskiego oddziału w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” odwiedzili lub gościli dzieci w swojej jednostce.

Odwiedzającym jednostkę małym gościom i ich opiekunom żołnierze oddziału ŻW przybliżyli historię swojej jednostki w Sali Tradycji oraz opowiedzieli, jaką rolę w wojsku pełni Żandarmeria Wojskowa. Ponadto dzieciom zaprezentowano sprzęt policyjny i dochodzeniowo-śledczy wykorzystywany w codziennej działalności służbowej. W czasie prowadzonych pokazów dzieci mogły osobiście przymierzyć m.in. kamizelkę kuloodporną, założyć kajdanki czy wykonać odcisk własnych linii papilarnych. Poszczególne grupy dzieci zostały zapoznane z zasadami  bezpiecznego użytkowania sieci internetowej, bezpiecznego zachowania się podczas poruszania się na drodze oraz jak należy bezpiecznie zachowywać się w czasie zimowych zabaw.

Z Żandarmerią Wojskową spotkały się dzieci z półzimowisk zorganizowanych przez Szkoły Podstawowe nr 4, 6, 9, 19. W planie jest jeszcze wizyta dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 12 (31.01 i 01.02.2013 r.)  

st. chor. szt. Paweł Kowalski