Co można poprawić w oznakowaniu - zgłoś swą propozycję!

55 239 32 97 – to numer, pod który mieszkańcy do 15 lutego mogą zgłaszać swoje propozycje dotyczące odnowienia oznakowania poziomego na elbląskich drogach.

Ulice po sezonie zimowym są nie tylko oczyszczane z piasku czy cząstkowo remontowane. Odnawiane jest także oznakowanie poziome, tak, by na lato i wakacje przygotować je do zwiększonego natężenia ruchu drogowego.

W Elblągu jest ponad 400 ulic, malowanych będzie około stu, znajdujących się w głównych ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych i posiadają nawierzchnię bitumiczną lub betonową (nawierzchni kamiennych nie maluje się ze względu na brak odpowiedniej przyczepności farby).

Każdego roku powierzchnia malowanych znaków poziomych się zwiększa. W 2008 roku wymalowano ok. 16 tys. m2, a w 2012 roku już ponad 30 tys. m2. W 2013 roku będzie tych powierzchni o ok. 10% więcej, ponieważ na kolejnych ulicach na czerwono oznaczane będą przejazdy rowerowe.