Styczniowa sesja Rady Miejskiej odwołana

Zaplanowana na 29 stycznia sesja Rady Miejskiej została odwołana. Decyzję taką podjął Przewodniczący RM Jerzy Wcisła.

- W porządku obrad znalazło się kilka uchwał dotyczących tzw. "Ustawy śmieciowej". Sejm dyskutować będzie nad nią 29 stycznia, a więc dokładnie w dniu sesji. Podjąłem więc decyzję o jej odwołaniu. Radni chcą pracować nad nowymi zapisami wprowadzonymi do tej niefortunnej ustawy. - wyjaśnia Jerzy Wcisła. - Pozostałe uchwały, którymi miała zająć się Rada, przesunięte zostaną na sesję lutową.

Wokół "Ustawy śmieciowej" cały czas toczą się dyskusje. Tematem zajmuje się nie tylko Parlament, ale i Prezydent RP. Ustawa została oprotestowana przez samorządy w całej Polsce, również elbląski. Termin lutowej sesji (19 II) pozostaje bez zmian.