Budowa „Porto 55”

Szykują się zmiany w organizacji ruchu przy ul. Nowowiejskiej, Pilgrima i Bażyńskiego. Związane są one z pracami przy budowie Galerii „Porto 55”.
I etap budowy „Porto 55” trwa od początku lutego. Obecnie prace wchodzą w decydującą fazę, obejmującą wybudowanie sieci sanitarnych, deszczowych i telekomunikacyjnych. Budowa odbywać się będzie na obszarze przy ulicach Nowowiejskiej, Pilgrima i Bażyńskiego. Stąd też na tych kilkakrotnie zmieniona zostanie organizacja ruchu drogowego.
Mieszkańcy i kierowcy powinni stosować się do obowiązującej na czas wykonywania robót tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Prosimy także o zachowanie szczególnej ostrożności.
PBM „Elzambud” sp. z o.o. informuje, że I etap budowy Galerii „Porto 55” skończy się w maju 2011.