Akcja dla odpowiedzialnych właścicieli psów

453 psy zostały oznakowane mikroczipem podczas ostatniej akcji przeprowadzonej w październiku i listopadzie. W sumie zarejestrowane są 7022 zwierzęta.

- Oznakowanie psa oraz zarejestrowanie go nie są obowiązkowe. Do bazy więc trafiają tylko dane tych właścicieli zwierząt, którzy wyrażą na to zgodę.

- Oznakowanie psa i wprowadzenie danych do bazy umożliwia szybkie i jednoznaczne wskazanie właściciela psa i szybki z nim kontakt. Jest to szczególnie ważne w przypadku zwierząt, które zagubią się albo są porzucone i trafią do schroniska.

- W bazie zawarte są informacje o psach oznakowanych mikroczipem lub tatuażem (m.in. nr wszczepionego mikroczipa lub nr tatuażu, opis psa, data sczepienia przeciwko wściekliźnie) oraz podstawowe informacje o ich właścicielach.

- Miasto organizuje coroczne bezpłatne akcje znakowania psów. W ostatniej, przeprowadzonej jesienią (od 17.09 do 16.11.2012 r.) oznakowanych mikroczipem (wraz z wprowadzeniem danych do bazy) zostały 453 psy. Obecnie w bazie zarejestrowanych jest 7022 właścicieli oznakowanych psów.

- Na terenie miasta ustawionych jest 50 zielonych koszy, z napisem: sprzątaj po swoim psie i przeznaczonych wyłącznie na psie odchody. Można je również umieszczać we wszystkich koszach ulicznych oznakowanych sylwetką psa. Oprócz tego ustawionych jest 8 dystrybutorów, z których można pobrać woreczek na psie odchody (cena 50 gr). Zieleń Miejska posiada dwa odkurzacze, które są wykorzystywane do sprzątania, a w magazynach jeszcze 24 kosze na psie odchody.
Jeżeli w 2013 roku zajdzie taka potrzeba dodatkowe kosze lub dystrybutory zostaną zakupione.

- Ze środków budżetu miejskiego kupowane są woreczki na psie odchody. Można je otrzymać w punkcie informacyjnym UM, w zakładach leczniczych dla zwierząt, od strażników miejskich, niektórych zarządców budynków mieszkalnych. W działania włączone jest schronisko dla zwierząt w Elblągu, które rozdaje woreczki w trakcie swoich kampanii edukacyjnych oraz osobom adoptującym psy ze schroniska. W sumie w 2012 r. rozdanych ich zostało ok. 3 tysięcy.