Porozumienie z PAIiZ

Promocja gospodarcza Elbląga, zwiększenie szans Elbląga na pozyskanie nowych inwestorów to cel porozumienia z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, które dziś, podczas II Elbląskiego Forum Gospodarczego, podpisał Grzegorz Nowaczyk, prezydent Elbląga.

W ramach porozumienia:

- podejmowane będą wspólne działania, które mają na celu profesjonalne przygotowanie do pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych,
- organizowane będą wspólne szkolenia, które mają podnieść umiejętności przygotowywania ofert inwestycyjnych, gromadzenia i udzielania informacji gospodarczych, tworzenia i zarządzania bazami danych dotyczących gospodarki miasta.

Elbląg od kilku już lat współpracuje z PAIiIZ. Efektem są wizyty prezydenta Elbląga promujące miasto poza granicami Polski, a współfinansowane z funduszy unijnych.