Młody dzik uratowany z niewoli

dzik
Pod koniec listopada w wyniku wspólnych działań Straży Leśnej Nadleśnictwa Elbląg i Straży Łowieckiej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, we wsi Szawałd niedaleko Malborka, przejęto nielegalnie przetrzymywanego dzika.

Chwytanie i przetrzymywanie dziko żyjących zwierząt bez stosownego pozwolenia jest w Polsce zabronione, w związku z tym sprawca został ukarany. Osoba przetrzymująca zwierzę tłumaczyła się, że chciała pomóc zabiedzonemu dzikowi, którego znalazła na polu. Widoczne ślady na karku i szyi zwierzęcia świadczą o czym innym. Dzik trzymany był na łańcuchu, aby nie udało mu się uciec.

Strażnicy umieścili dzika w specjalnej klatce i przetransportowali do leśnej zagrody adaptacyjnej znajdującej się w pobliżu leśniczówki Przebrno na Mierzei Wiślanej. Jest to zagroda wybudowana przez Nadleśnictwo Elbląg o powierzchni 14 ha. Została zbudowana w celu umieszczania w niej dzików odłowionych na terenie gmin nadmorskich na Mierzei Wiślanej, które zadomowiły się w miejscowościach i stanowią zagrożenie dla mieszkańców i turystów wypoczywających nad morzem.

Należy pamiętać że miejscem dzikich zwierząt jest ich naturalne środowisko bytowania, a nie domowy ogródek.

Dzikie zwierzęta ponadto potrafią być dla człowieka niebezpieczne. Gdy spotkamy takie zwierzę należy pamiętać o tym że:

- Nie należy dokarmiać zwierząt i nawiązywać z nimi kontaktu,
- Nie należy zwierząt osaczać lub straszyć,
- Najniebezpieczniejsze są zwierzęta ranne oraz samice z młodymi,
- Nie wolno ich łapać oraz więzić o czym przekonał się mieszkaniec podmalborskiej wsi.