Stadion ma Inżyniera Kontraktu

Znany jest już Inżynier Kontraktu, który będzie nadzorował budowę stadionu miejskiego. Z dziewiętnastu propozycji, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego, najlepszą okazała się oferta Przedsiębiorstwa "Elprojekt" z Elbląga.


Inżynier kontraktu będzie musiał, w ramach umowy, która niebawem będzie podpisana, realizować zadania określone w dokumentacji przetargowej:
• wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej
• uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlane
• rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w czasie realizacji kontraktu
• wykonywanie zadań inspektora nadzoru inwestorskiego, koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego i inwestora w rozumieniu Prawa budowlanego
• informowanie o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji kontraktu
• obsługa okresu gwarancyjnego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady udzielonych przez Wykonawcę robót budowlanych

Rozbudowa i przebudowa stadionu należy do największych inwestycji realizowanych przez samorząd w Elblągu. Dzięki niej fani piłki nożnej będą oglądać zmagania drużyn piłkarskich na nowoczesnym obiekcie. W sumie mecze i inne wydarzenia oglądać będzie mogło do 5 tysięcy widzów.

W ramach inwestycji budowane będą:

•    boiska z trawy naturalnej do gry w piłkę nożną
•    boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej do gry w piłkę nożną (wewnątrz istniejącego toru wrotkarskiego)
•    trzytorowa bieżnia okólna przy Gimnazjum nr 5
•    boiska treningowe o nawierzchni poliuretanowej wewnątrz bieżni przy Gimnazjum: boiska do gry w piłkę ręczną, w koszykówkę, w siatkówkę
•    rozbieg do skoku wzwyż, skoku w dal, trójskoku, pchnięcia kulą
•    trybuny
•    oświetlenie boiska z trawy naturalnej i boiska z trawy syntetycznej
•    oświetlenie terenu - słupy oświetlenia parkowego
•    ogrodzenie terenu i piłko-chwytów przy boisku treningowym oraz przy boisku do piłki ręcznej
•    drogi, miejsca postojowe dla autobusów i samochodów osobowych
•    mała architektura: śmietniki, ławeczki, maszty flagowe
•    budynek zaplecza szatniowo-biurowego kompleksu sportowego z trybuną główną o kubaturze do 14 000 m3

Inwestycja zakłada także zakup wyposażenia na potrzeby wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w tym składanej sceny do organizacji imprez kulturalnych.
Po zakończeniu Projektu, jego infrastrukturą zarządzać będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Inżynierem kontraktu zostało Przedsiębiorstwo „Elprojekt” SP. Z O.O. z Elbląga, które zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.


czytaj także - kliknij

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.