Stefan Batory będzie promować Elbląg?

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości turystycznej, promocja turystyki i wypoczynku, tworzenie systemu informacji turystycznej to niektóre cele, jakie stawia sobie stowarzyszenie Szlak Wodny im. króla Stefana Batorego, do którego chce przystąpić Elbląg.


Głównym celem stowarzyszenia Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego jest działanie na rzecz rozbudowy szlaku o drogi wodne spoza granic Polski (rzeka Niemem, Zalew Kuroński i Kaliningradzki do Bałtyku). Swym zasięgiem obejmuje dokładnie te same rzeki i akweny wodne, które były z inicjatywy króla Stefana Batorego objęte szczególną troską. Są to rzeki Niemen, Biebrza, Narew, Wisła, Nogat oraz Zalew Wiślany. Stowarzyszenie skupia samorządy gmin, miast i regionów leżących na trasie tego szlaku. Wstąpienie Elbląga do stowarzyszenia może przynieść korzyści, w tym:

•    promocję turystyki i wypoczynku rejonu Zalewu Wiślanego i Elbląga
•    budowę infrastruktury i zwiększenie oferty turystycznej
•    zintegrowany system informacji turystycznej
•    wspólne działania promocyjne samorządów należących do stowarzyszenia

W skład rady programowej wchodzą przedstawiciele 34. samorządów (marszałkowie województw, prezydenci i burmistrzowie miast, wójtowie gmin).

Na najbliższej sesji (27.11.) radni będą głosować nad uchwałą, dotyczącą właśnie wstąpienia Elbląga do stowarzyszenia.