Elbląskie inwestycje drogowe pod lupą radnych

Z inicjatywy przewodniczącego Rady Miejskiej, Jerzego Wcisły zorganizowany zostanie dziś objazd elbląskich inwestycji drogowych.
19 listopada o godz. 14.00 spod budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu wyjedzie autobus, by przebyć trasę związaną z elbląskimi inwestycjami i remontami drogowymi: realizowanymi obecnie i planowanymi w najbliższym czasie.

Jestem przekonany, że wielu radnych nie zna zakresu wszystkich zadań realizowanych na naszych drogach. Taka konfrontacja własnej wiedzy z praktycznym zetknięciem się z placami budów na pewno ułatwi rozmowę o tym bardzo ważnym aspekcie rozwoju Elbląga – mówi przew. Jerzy Wcisła.

Radni będą mogli zapoznać się ze stanem prac, m.in. na drogach 504 i 503, budową mostów na rzece Elbląg, zadaniami realizowanymi na Zatorzu, na terenie Terkawki, przyszłą inwestycją obwodnicy Wschodniej i innymi zadaniami związanymi z elbląskimi ulicami. Szacuje się, że przejazd potrwa ok. 2 godziny. Przewodnikiem będzie Krystyna Dziurdź – zca dyr. Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg.

Mam zamiar taki sposób poznawania problemów naszego Miasta kontynuować – dodaje Jerzy Wcisła.

Dziennikarzy, zainteresowanych udziałem w objeździe, zapraszamy.