Nagroda dla Stanisława Puchalskiego

Stanisław Puchalski, prezes Fundacji Elblaą otrzymał nagrodę marszałka województwa warm.-maz. za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Dziś na olsztyńskim zamku odbyła się uroczystość z okazji dnia pracownika socjalnego.
To była XII edycja tej nagrody. Samorząd województwa ustanowił ją, by promować nowoczesne, twórcze i skuteczne rozwiązania w dziedzinie pomocy społecznej. Szczególnie promowana jest działalność na rzecz zapobiegania marginalizacji i społecznemu wykluczeniu, aktywizacja jednostki, rodziny i całych środowisk lokalnych.

Lista osób nagrodzonych:

1. Danuta Kamińska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy,
2. Stefania Michalik-Rosa – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
3. Stanisław Puchalski – prezes Fundacji Elbląg,
4. Elżbieta Mirosława Rogowska – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim,
5. Elżbieta Skaskiewicz – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie,
6. Emilia Urbanowicz – prezes zarządu Stowarzyszenia Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza w Olecku.

Lista osób wyróżnionych:

1. Stanisław Brzozowski – rzecznik praw osób starszych działający przy Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa,
2. Maria Dolecka – prezes Stowarzyszenia Parafialnego Koła Caritas w Wydminach,
3. Agnieszka Danuta Iwanowska – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi,
4. Teresa Jaworowska – członek Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie, specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie,
5. Wiesław Antoni Krysztofik – dyrektor i wychowawca Placówki Rodzinnej w Zelkach,
6. Tadeusz Modzelewski – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie,
7. Katarzyna Sztylc – prezes Stowarzyszenia Europejskie Centrum Wsparcia HELPER,
8. Anna Wendruch – członek Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej i specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie.

Z wnioskiem o nagrodę marszałka w dziedzinie pomocy społecznej mogą wystąpić osoby, instytucje i organizacje działające w tym zakresie.