Marszałek w Kapitule Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP

Marszałek Jacek Protas został członkiem Kapituły Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczpospolitej. Prezydent Elbląga pogratulował marszałkowi tej zaszczytnej nominacji.

 

- Aktywność obywatelska jest niezbędna dla nowoczesnego rozwoju naszego kraju – powiedział Bronisław Komorowski.

Nagroda Obywatelska po raz pierwszy przyznana zostanie w maju przyszłego roku.

Prezydent wręczył nominacje do kapituły Nagrody Obywatelskiej, na jej czele stanął prof. Jerzy Regulski. Nominacje z rąk prezydenta odebrali:

• Prof. Jerzy REGULSKI – Doradca Prezydenta RP – Przewodniczący Kapituły
• Henryk WUJEC – Doradca Prezydenta RP
• Ewa BARLIK – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gazet Lokalnych
• Wojciech DŁUGOBORSKI – Prezes Unii Miasteczek Polskich, Zastępca Burmistrza Gminy Chojna
• Piotr FRĄCZAK – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
• Prof. Małgorzata FUSZARA – Członek Rady Programowej Stowarzyszenia Kongresu Kobiet
• Ryszard GROBELNY – Prezes Związku Miast Polskich, Prezydent Miasta Poznania
• Renata KOŹLICKA-GLIŃSKA – Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
• Janusz KRÓL – Redaktor Naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota
• Krzysztof MARGOL – Prezes Zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA
• Marta MILLER – Redaktor, Polskie Radio Program 1
• Ireneusz NIEWIAROWSKI – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Senator RP
• Jacek OSTROWSKI – Prezes Fundacji Fundusz Współpracy
• Mariusz POZNAŃSKI – Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Wójt Gminy Czerwonak
• Jacek PROTAS – Prezes Związku Województw RP, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
• Anna ROZICKA – Dyrektor Programu Dotacyjnego Fundacji im. Stefana Batorego
• Bohdan SKRZYPCZAK – Prezes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
• Piotr SZCZEPAŃSKI– Prezes Fundacji Wspomagania Wsi
• Jan SZUL – Dyrektor Ośrodka Programów Regionalnych TVP Info
• Marek TRAMŚ – Prezes Związku Powiatów Polskich, Starosta Polkowicki
• Jan Jakub WYGNAŃSKI – Prezes Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

- Chciałbym bardzo, żeby Nagroda Obywatelska była adresowana do tych ludzi i instytucji, które w wymiarze praktycznym potrafią w sposób ponadstandardowy wskazywać na działania i rozwiązania budujące postawy obywatelskie - mówił Bronisław Komorowski.

Dziękując osobom, które przyjęły zaproszenie, prezydent wyraził przekonanie, że Kapituła będzie w stanie podzielić się wiedzą ze współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi i osobami indywidualnymi oraz wskazać dobre przykłady warte promowania.

Jak podkreślał, choć dorobek ostatnich 20 lat w zakresie budowania postawy obywatelskiej jest wielkim dokonaniem, wysiłki trzeba kontynuować. - Życzę Państwu i sobie, Polsce obywatelskiej, sukcesu – zakończył prezydent.

Prezydent wręczając Nagrodę Obywatelską chce wyróżnić ponadstandardowe, nowatorskie formy współpracy obywateli na rzecz dobra wspólnego oraz współpracy obywateli i władz lokalnych na rzecz rozwoju lokalnego. Wyróżni samorządy, organizacje, pojedynczych obywateli, których działania na rzecz dobra wspólnego są warte promowania.

Po raz pierwszy Nagrody Obywatelskie zostaną wręczone w dniu Samorządu Terytorialnego w maju 2013 roku.
W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej, poświęcone kwestii konsultacji społecznych.

Według prezydenta, upowszechnianie dobrych wzorców spowoduje, że obywatelska Polska będzie coraz silniejsza i piękniejsza.

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP jest wyróżnieniem nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania.

Przyznawana jest w trzech kategoriach:
a. Wspólnota Obywatelska – dla gmin i powiatów, które w najszerszym stopniu umożliwią swym mieszkańcom uczestnictwo w realizacji zadań publicznych;
b. Partnerstwo Samorządów – dla jednostek samorządu, które będą ze sobą najefektywniej współpracować i wykształcą wzory działań dla innych;
c. Obywatelska Inicjatywa Lokalna – dla organizacji obywatelskich lub poszczególnych osób, które w szczególny sposób zasłużą się w pracy na rzecz dobra wspólnego.

 

źródło: Serwis Samorządowy PAP