Droga 503 - zmiany w organizacji ruchu

Departament Rozwoju Inwestycji i Dróg informuje o zmianach w organizacji ruchu planowanych w związku z robotami drogowymi w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 503 w Elblągu.

  • 5 listopada br. Generalny Wykonawca planuje wprowadzić zmianę organizacji ruchu drogowego na ulicy Browarnej na odcinku od ulicy Obrońców Pokoju do ulicy Elektrycznej. Zmiana organizacji ruchu związana jest z układaniem infrastruktury podziemnej. W pierwszej kolejności zamknięta zostanie jezdnia prawa, następnie jezdnia lewa. Tymczasowa organizacja ruchu funkcjonować będzie do 9 listopada br.
  • 6 listopada br. Generalny Wykonawca wprowadza zmianę organizacji ruchu drogowego polegającą na zamknięciu prawej jezdni ulicy w rejonie Placu Słowiańskiego i Pocztowej (po stronie Banku PKO BP) na odcinku od ulicy 1 Maja do Al. Armii Krajowej z możliwością dojazdu ul. 1 Maja przez ul. Krótką. Dojazd do ul. 1 Maja przez ul. Krótką odbywać się będzie do czasu zakończenia robót przy ul. Chmurnej i otwarcia tej ulicy do ul. 1 Maja (przybliżony termin - ok. 2 tygodnie).  Po zakończeniu robót na ul. Chmurej dojazd do ul. 1 Maja i Krótkiej odbywać się będzie przez ul. Chmurną z całkowitym zamknięciem prawej jezdni przy Placu Słowiańskim i ul. Pocztowej na odcinku od 1 Maja do Al. Armii Krajowej. Tymczasowa organizacja ruchu jw. funkcjonować będzie do 31 marca 2013 roku.