Kolejny etap prac nad Strategią Rozwoju

Ponad 70 osób uczestniczyć będzie w pracach nad Strategią Rozwoju Elbląga 2020+.


Wśród nich są przedstawiciele nauki, sportu, oświaty, biznesu, organizacji pozarządowych, Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz sąsiednich samorządów. Wczoraj w Ratuszu Staromiejskim odbyło się spotkanie organizacyjne.

- Strategia ma uwypuklić te atuty miasta, które będą ciągnęły jego rozwój. Pokaże, jak będziemy przygotowani do prognozowania finansowego Unii Europejskiej. - powiedział na wstępie Grzegorz Nowaczyk, prezydent Elbląga.

 

- Prognozowanie unijne na lata 2014-2020 wskazuje, że priorytetowo będą traktowane inwestycje wychodzące poza granice danego miasta. Stąd do udziału w pracach zaprosiliśmy władze sąsiednich gmin. - dodał Rafał Kućmański, z-ca dyr. Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, który przedstawił prezentację dotyczącą aktualizacji Strategii Wojewódzkiej.

O programowaniu perspektywy finansowej 2014-2020 mówił Bartosz Babraj z DRID. Z kolei dokument "Sytuacja społeczno-gospodarcza Elbląga - raport diagnostyczny" przedstawił Krzysztof Kasica.

Przed zespołem osiem roboczych spotkań (raz w miesiącu), w trakcie których analizowane będą wszystkie obszary rozwoju miasta.