Cyfrowa "dziewiętnastka"

Szkoła Podstawowa nr 19 bierze udział w pilotażowym programie Cyfrowa Szkoła.
- Program ten rozwija kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pozwala on na przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenie dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK. Ponadto zapewnia uczniom, w szczególności zagrożonych cyfrowym wykluczeniem, dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych. - mówi Ewelina Bagdziun z SP 19.

W ramach programu szkoła została wyposażona w innowacyjny sprzęt, m.in. 66 laptopów dla uczniów i nauczycieli, tablice interaktywne, system do zbierania i analizowania odpowiedzi oraz urządzenia wielofunkcyjne. Na terenie całej szkoły uczniowie i nauczyciele mają dostęp do bezprzewodowego internetu WiFi. Dzięki temu prowadzone zajęcia staną się bardziej atrakcyjne, ciekawe oraz pozwolą na wprowadzanie nowych metod pracy.