Umowa podpisana

Umowa podpisana

Umowa podpisana - Umowa podpisana
120 kilometrów sieci światłowodowej umieszczonej w kanalizacji teletechnicznej, zaawansowane rozwiązanie infrastruktury sieciowej, największy projekt związany z budową internetowej sieci miejskiej w kraju.

Prezydent Elbląga Grzegorz Nowaczyk podpisał z Firmą Asseco Poland S.A. umowę o wartości 27,2 mln zł brutto na dostawę i instalację sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do realizacji aktywnej części projektu „Budowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu”. Firma Cisco jest dostawcą infrastruktury sieciowej, która zostanie wdrożona w Elblągu.
Inwestycja ta to jedno z działań elbląskiego samorządu budowania społeczeństwa informacyjnego oraz podniesienie konkurencyjności miasta.
- Elbląg jest miastem, które stawia na nowoczesność, innowacje. Jestem przekonany, że dobra infrastruktura telekomunikacyjna zwiększy naszą atrakcyjność dla firm, które zajmują się wdrażaniem nowoczesnych technologii oraz tych, które dopiero swe pomysły testują. Gwarantuję, że miasto im w tym pomoże - powiedział Grzegorz Nowaczyk.
- Ten projekt potwierdza naszą pozycję na rynku samorządowym i jestem przekonany, że stanie się punktem wyjścia do następnych kontraktów związanych z infrastrukturą teleinformatyczną realizowanych wspólnie z samorządami lokalnymi. Jest to zgodne z naszą strategią – powiedział Wojciech Woźniak, Viceprezes Zarządu, Asseco Poland S.A.
Infrastruktura obejmuje urządzenia do przetwarzania i przesyłu danych, umieszczonych w trzech węzłach głównych, 20 punktach dystrybucyjnych i 138 punktach dostępowych. Projekt będzie realizowany w konsorcjum z firmą Andra Sp. z o.o, którego liderem jest Asseco Poland S.A., które wykona ponad 90% prac w ramach tego projektu.
- Internet szerokopasmowy stał się „czwartym medium cywilizacyjnym” wspierającym rozwój społeczny i gospodarczy państw, miast i społeczności bez względu na ich wielkość. Wdrożenie miejskiej infrastruktury szerokopasmowej w Elblągu daje miastu i jego mieszkańcom szereg nowych możliwości oraz pozwala na transformację w inteligentną i jednolitą społeczność - powiedział Piotr Skirski, dyrektor działu Sektor Publiczny w firmie Cisco. - Jest to modelowy przykład wdrożenia miejskiej infrastruktury sieciowej, który może być skutecznie powielany w innych miastach w Polsce.
Miejska Sieć Szerokopasmowa (MSS) w Elblągu składać się będzie ze 120 km sieci światłowodowej umieszczonej w kanalizacji teletechnicznej, która stanowi część pasywną zrealizowaną w ramach innego projektu. Po instalacji urządzeń aktywnych do sieci podłączone zostaną wszystkie jednostki organizacyjne elbląskiego samorządu, szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki i wiele innych. Ponadto elblążanie będą mogli korzystać z ośmiu punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu, a także z 20 punktów z bezpłatnym dostępem do portalu miejskiego, tzw. PIAPów, czyli Publicznych Punktów Dostępu do Internetu. MSS w Elblągu zostanie też połączona z regionalną Siecią Szerokopasmową Polski Wschodniej.
- To największa tego typu inwestycja w Polsce i cieszy fakt, że została sfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013. To doskonała promocja Elbląga i regionu, którego ambicją jest bycie liderem w nowoczesnej gospodarce i innowacjach. – powiedział Witold Strzelec radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.