O ekonomii społecznej

W Ratuszu Staromiejskim rozpoczęła się konferencja dotycząca współpracy samorządów terytorialnych z sektorem ekonomii społecznej.

 

 

- W naszym województwie mamy jedną z wyższych stóp bezrobocia, czasem nawet ocierającą się o ubóstwo. Nie wszystkie działania są, niestety skuteczne. Ale jest już wiele dobrych przykładów spółdzielni socjalnych, które pomagają rozwiązywać problemy. Dziś dyskutujemy, jak pokonywać bariery. - powiedział, witając gości, Witold Wróblewski członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- Cieszę się, że kampania informacyjno-promocyjna ekonomii społecznej dotarła do Elbląga. Jeśli uda nam się wypracować wspólne działania, poszerzyć wiedzę, to będzie duży krok dla tych, którzy mają problemy na rynku pracy. Życzę, aby perspektywy do organizowania konkretnych działań były świetliste, niech będą wypracowane konkretne wnioski, by działać, a nie tylko pisać i mówić, co należy zrobić. - dodała Grażyna Kluge wiceprezydent Elbląga.

Ekonomia społeczna to działalność wykorzystywania instrumentów gospodarki rynkowej do realizowania ważnych celów społecznych.

Korzyści z ekonomii społecznej:
- nowe miejsca pracy (szczególnie dla długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i osób o niskich kwalifikacjach)
- integracja społeczna i zawodowa
- rozwój kapitału społecznego (w wyniku indywidualnym i społecznym)
- stymulowanie rozwoju lokalnego
- umożliwienie uczestnictwa w tworzeniu
- wzrost dostępności usług społecznie użytecznych (np. usługi opiekuńcze, cateringowe, organizowanie form wypoczynku i rekreacji)