Cztery spojrzenia na centrum Elbląga

Cztery koncepcje rozwoju centrum Elbląga w roku 2040 to efekt pracy architektów i urbanistów z Polski, Danii, Szwecji, Niemiec i Estonii.

Przyjechali do Elbląga na trzydniową konferencję zorganizowaną przez Departament Architektury i Urbanistyki UM. Jako centrum Elbląga uznano Stare Miasto.

GRUPA I

Przeanalizowała strukturę miasta i doszła do wniosku, że miasto ma tylko jedną szansę, by zrobić dobre wrażenie.

Rekomendacje:
- Miasto musi była łatwe w komunikacji, w przemieszczaniu się.
- Wskazane jest zaangażowanie władz, które ułatwiłyby pojawianie się w okolicy Starego Miasta punktów handlowych i usługowych; być może zlokalizowanie tu akademika dla studentów, wydziału jakiejś uczelni - tak by przyciągnąć młodych ludzi.
- Część budynków postindustrialnych warta jest odnowienia.
- W tej chwili kształtowane jest ścisłe centrum miasta, powinno być one w przyszłości kształtowane w obecnej skali..
- Bulwar mógłby stać się ważnym centrum aktywności. Tuż obok znajdują się Galeria El, Muzeum, instytucje kulturotwórcze, stworzenie więc centrum wokół rzeki jest istotne. Nabrzeże powinno zachęcać, by ludzie chcieli tu zostać (warto wykorzystać odpowiednie oświetlenie, ławki uliczne), by artyści chcieli tu przebywać, a swą twórczością zachęcać elblążan.
- Współczesne społeczeństwo lubi przebywać w centrach handlowych. Warto więc takie miejsca w jakiejś formie przenieść na starówkę.
- Miejsce na Starym Mieście mogłyby znaleźć kameralne kino, w budynkach pofabrycznych - lofty.
- Na Wyspie Spichrzów warto pokusić się o akcent architektoniczny. Budynek zaprojektowany przez znanego architekta byłby symbolem miasta. To potrafi wiele zdziałąć dla miasta.
- Plac przed katedrą domaga się, by lepiej go wykorzystać. Tu znakomicie sprawdziłby się jakiś plan.
- Elbląg to miasto portowe. Marina czynna przez cały rok stanowiłaby wielka atrakcję.

GRUPA II

Zaoferowała wizję, by miasto nie wyludniało się, a rozrastało.
Silne punkty:
- katedra
- rzeka
- Galeria El
- historyczne centrum
- funkcja sypialniana

Słabe strony starówki:
- mieszkańcy nie identyfikują starówki z prawdziwym centrum miasta
- brakuje centrów administracyjnych
- przy rzece brak zieleni i placów zabaw
- obecnie zaburzony dostęp pieszych do wody

Rekomendacje:
- stworzenie systemu obszarów zielonych, których w Elblągu jest wiele, ale brakuje korytarzy zielonych
- konkretne zdefiniowanie miejsc dla pieszych i zmotoryzowanych, z naciskiem na pieszych
- aktywne wykorzystanie nabrzeża
- Wyspa Spichrzów traktowana jako element starówki
- zlokalizowanie wyższych uczelni na Starym Mieście, sal koncertowych
- zorganizowanie konkursu na skalę międzynarodową na zagospodarowanie Wyspy Spichrzów

GRUPA III

Atuty miasta:
- piękne zielone przestrzenie
- rzeka
- historia
- Galeria El
- inwestycje drogowe poprawiające komunikację
- gościnność ludzi
- formy przestrzenne

Słabe strony:
- rozproszone centra handlowe
- zmniejszająca się populacja
- brak poczucia przynależności do miasta
- problemy z pozyskaniem inwestorów
- bliskość Trójmiasta (co może być jednocześnie zaletą)

Szanse:
- rozbudowywanie miasta do wewnątrz, nierozpraszanie zabudowy
- angażowanie mieszkańców
- rozwijanie miejsc lubianych przez mieszkańców
- rozwój uczelni wyższych

Rekomendacje:
- zlokalizowanie centrów administracyjnych
- stworzenie większej ilości miejsc z dostępem do bezprzewodowego Internetu
- wykorzystanie potencjału rzeki
- otwarty plac z dostępem do rzeki
- warty uwagi jest plac skwer przy Parku Planty oraz Plac Słowiański jako miejsce łączące funkcje piesze, skrzyżowania i reprezentacyjne
- stworzenie na Starym Mieście targowiska, gdzie można by prezentować prace artystów
- zbudowanie promenady nad rzeką

GRUPA IV

Rekomendacje:
- Odwrócić Stare Miasto do rzeki, zapewnić atrakcje nad samą wodą, które skłonią elblążan do wizyty w tej części Starego Miasta
- Jako jeden wspólny trakt należy traktować ulice 1 maja i Kowalską, które powinny prowadzić nad rzekę. Ulica 1 maja powinna już zachęcać do spaceru nad rzekę
- Obiekty, które pojawią się nad samą rzeką powinny być ciekawe również z poziomu wody, np. dla tramwajów wodnych
- Aby odjeść od budynków odbudowywanych na zasadzie retrowersji należy w przestrzeni Starego Miasta lokalizować budynki nowoczesne, które wejdą w dialog z już istniejącą architekturą. Szanując ideę retrowersji dopuścić już architekturę nowoczesną
- Dla coraz większej ilości samochodów należy rozważyć budowę parkingów podziemnych na Starym Mieście. Z uwagi na jej dużą wartość część naziemna powinna być oddana przestrzeni publicznej
- Na Wyspie Spichrzów można zlokalizować centrum handlowe, które przyciągnie mieszkańców w tą część miasta, a jednocześnie zmusi do przejścia przez Stare Miasto
- Na Wyspie Spichrzów można również realizować bardziej otwarte formy skierowane do młodzieży - boiska, skate park.
- Zagospodarować teren przed Katedrą (w stronę rzeki) - możliwe działania kulturalne, edukacyjne, mała architektura lub budynek użyteczności publicznej