E-pacjent w Szpitalu Miejskim

Rusza projekt „e-pacjent” w Szpitalu Miejskim. Dziś Ewa Pietryka, dyr. Szpitala podpisała umowę z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego o dofinansowanie projektu.

- To ważny dzień dla naszego szpitala. Podpisany dziś dokument pozwala na rozpoczęcie wdrażania projektu „e-pacjent”. Dzięki temu pacjenci będą mogli szybciej dostać się do specjalisty, skrócimy okres oczekiwania na wizyty. W planach mamy stworzenie strony internetowej. To za jej pośrednictwem pacjenci będą mogli rejestrować się, sprawdzić termin wizyty w poradni, pobrać wyniki badań laboratoryjnych oraz z pracowni diagnostycznych. – powiedziała Ewa Pietryka dyr. Szpitala Miejskiego.

- Cieszę się, że dwa elbląskie szpitale wkraczają w nowy, nowoczesny etap  funkcjonowania. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wspiera działania służące podniesieniu standardów leczenia. Myślę tu oczywiście zarówno o rozbudowie, unowocześnianiu bazy, infrastruktury – budynkach, wyposażeniu oraz o właściwej obsłudze pacjenta, a informatyzacja szpitala się do tego z pewnością przyczyni. – podkreślał Witold Wróblewski członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

„E-pacjent” pozwoli w kompleksowy sposób zapewnić techniczną obsługę pobytu pacjenta w Szpitalu, w tym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Służyć temu będą m.in. różnego rodzaju ewidencje: przyjęcia do Szpitala, wypisu, zapewnienia wyżywienia, terminu zabiegów, itp.
Wartość całkowita projektu szacowana jest na 2 473 160,29 zł, dofinansowanie wyniesie 2 102 186,24 zł.

Dofinansowanie nastąpi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Osi priorytetowej: „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2: „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.1: „Usługi i aplikacje dla obywateli”.