Informacja w sprawie Mostu dolnego

W związku z opóźnieniem w oddaniu do użytku Mostu dolnego na rzece Elbląg spotkali się wczoraj projektant, inżynier kontraktu, przedstawiciele firmy WARBUD (wykonawca) i przedstawiciele Miasta, które reprezentował Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Przedyskutowano przyczyny opóźnień i ustalono plan na najbliższe tygodnie tak, aby jak najszybciej zakończyć prace i uruchomić dla mieszkańców pierwszy z mostów.

Przypomnijmy: budowa dwóch mostów współfinansowana przez Unię Europejską rozpoczęła się w październiku 2010 roku od demontażu dwóch starych konstrukcji i dopiero wtedy rozpoczęły się właściwe prace. W ich trakcie natknięto się na utrudnienia, które znacznie opóźniły wykonanie mostów.

O najważniejszych problemach, które opóźniają oddanie mostu informują uczestnicy wczorajszego spotkania:

Główną przyczyną opóźnienia przy wykonaniu mostów były trudności w ich posadowieniu w nurcie rzeki Elbląg. Wykonawca natrafił w wodzie na starą, zwaloną konstrukcję mostu, kolejnym problemem było usunięcie starych filarów mostu opartych na palach. Pokonanie tych trudności wymagało podjęcia dodatkowych robót, których również z braku archiwalnej dokumentacji nie dało się przewidzieć. To wszystko skutkuje wydłużeniem terminu oddania obu mostów – mówi inżynier kontraktu Tadeusz Brzeziński

Podczas budowy natrafiliśmy na przeszkody podwodne w strefie nowych filarów mostowych, a problemy z ich usunięciem spowodowały konieczność zmiany technologii posadowienia jednego z przyczółków (z bezpośredniego na pośrednie). Zaistniała też konieczność przebudowy instalacji podziemnych nie wykazanych na mapach geodezyjnych, a kolidujących z robotami przewidzianymi w kontrakcie (instalacje elektryczne, kanalizacja sanitarna i deszczowa). Do wyjaśnienia jest też zakres balastowania klap zwodzonych dla ich prawidłowego użytkowania - informuje mgr inż. Piotr Mika Dyrektor Budownictwa Inżynierskiego WARBUD S.A.

Podstawowym problemem do rozwiązania pomiędzy Miastem i wykonawcą robót jest ustalenie prawidłowej ilości balastu klap zwodzonych zapewniającej jego bezpieczne użytkowanie. Po rozwiązaniu tych problemów można będzie zakończyć wszystkie roboty, które umożliwią przekazanie mostu do ruchu pieszego – wyjaśnia Elżbieta Gieda z Departamentu Rozwoju Inwestycji i Dróg UM Elbląg

Po wczorajszym spotkaniu wiadomo, że Most dolny nie będzie dostępny do przeprawy pieszej przez co najmniej miesiąc. W związku z tym w dalszym ciągu dla mieszkańców Zawodzia utrzymywana będzie linia „Z” łącząca tę dzielnicę z centrum Elbląga.

logo

logo - logo


Mosty przebudowywane są w ramach projektu pn. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta).
Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności.