Urząd Pracy zaprasza do projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza osoby bezrobotne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej do składania wniosków kwalifikacyjnych do projektu "SZNASA NA START" Działanie 6.2 POKL.

W związku z prowadzoną rekrutacją osób do projektu „SZANSA NA START” w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza do siedziby urzędu wszystkie osoby zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej w 2012 r. do składania wniosków kwalifikacyjnych.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Punktu Rekrutacyjno-Konsultacyjnego – pokój nr 109 I piętro, w godz. od 8.00 do 14.00, tel. (055) 237-67-27.

Informacje o projekcie oraz dokumenty do pobrania dostępne są również na stronie internetowej w zakładce:

Programy EFS – POKL – Projekt „SZANSA NA START” Działanie 6.2 POKL